Ontwikkelcyclus beginplannen

Bekijk alles

Nu je jouw gemeente met behulp van het NCD Gemeente Onderzoek, wat beter begrijpt, is het tijd om samen te beginnen aan een ontwikkelplan voor een gezondere gemeente. Je hebt ervoor gekozen om te gaan experimenteren met en meer te leren over het onderwerp aan de linkerkant. Selecteer nu een van de ontwikkelcyclus starter plannen hieronder en schrijf een 1 in het vakje ernaast. Hang dit vel papier aan de muur en ga het doen!

Als je de volgende keer bij elkaar komt met anderen die aan een onderwerp werken, stel elkaar dan de vragen van de ontwikkelcyclus, beginnend bij ‘doen’ en eindigend bij ‘plan’. Nadat je dit hebt gedaan, kun je besluiten wat de belangrijkste vervolgstap is: doorgaan met hetzelfde plan, het plan aanpassen, of één andere van de onderstaande opties kiezen. Wanneer je een andere optie kiest, schrijf dan een 2 in het vakje ernaast, enzovoort.

Wanneer je graag meer ontwikkelcyclus starter opties wilt, of graag wilt werken aan een ander onderwerp dat naar voren kwam uit de resultaten van het NCD Gemeente-onderzoek, ga dan naar ncdchurchsurvey.org/nl/cycle-starters

Vr28

  • Gebruik in een bijeenkomst die binnenkort plaatsvindt meer tijd dan normaal om je interesse en aandacht volledig te richten op de persoon of personen met wie je samenkomt, waarbij je zichtbaar jouw agenda, telefoon en alle andere afleidingen opzij zet.
  • Vraag de voorganger(s) op welke specifieke manieren je voor hen persoonlijk zou kunnen bidden.
  • Denk erover na of je gemeenteprogramma niet te vol is, waardoor de gemeenteleiders niet de mogelijkheid hebben om regelmatig bij elkaar te komen met genoeg tijd om adequaat na te denken over het verleden en plannen te maken voor de toekomst van jouw gemeente. Overweeg of er iets gedaan moet worden aan deze balans tussen kwaliteit en kwantiteit van de bediening.
  • Teken een organigram van je gemeente die laat zien hoe jij denkt dat e.e.a. binnen de gemeente werkt (wie neemt besluiten, wie legt aan wie verantwoording af, rollen en verantwoordelijkheden, communicatiekanalen, etc.) en vraag een van de leiders commentaar te geven op jouw observaties.
  • Deel met je gemeente of team waarvan je recent in je vrije tijd het meest hebt genoten en leg uit waarom je het vernieuwend vond.
  • Let op hoe vaak iemand uit je gemeente een gesprek met je begint met iets te zeggen als 'ik weet dat je het druk hebt…' Denk na over de boodschap die zij ontvangen over de tijd die je voor hen beschikbaar bent.
  • Doe zelf of met een groep de 3colorsofleadership.org Leiderschap Test.
  • Maak gebruik van het NCD Rentmeesterschap Test proces om je team of groep te helpen om effectiever gebruik te maken van hun tijd, bezittingen en talenten. 3colorsofstewardship.life