Ontwikkelcyclus beginplannen

Bekijk alles

Nu je jouw gemeente met behulp van het NCD Gemeente Onderzoek, wat beter begrijpt, is het tijd om samen te beginnen aan een ontwikkelplan voor een gezondere gemeente. Je hebt ervoor gekozen om te gaan experimenteren met en meer te leren over het onderwerp aan de linkerkant. Selecteer nu een van de ontwikkelcyclus starter plannen hieronder en schrijf een 1 in het vakje ernaast. Hang dit vel papier aan de muur en ga het doen!

Als je de volgende keer bij elkaar komt met anderen die aan een onderwerp werken, stel elkaar dan de vragen van de ontwikkelcyclus, beginnend bij ‘doen’ en eindigend bij ‘plan’. Nadat je dit hebt gedaan, kun je besluiten wat de belangrijkste vervolgstap is: doorgaan met hetzelfde plan, het plan aanpassen, of één andere van de onderstaande opties kiezen. Wanneer je een andere optie kiest, schrijf dan een 2 in het vakje ernaast, enzovoort.

Wanneer je graag meer ontwikkelcyclus starter opties wilt, of graag wilt werken aan een ander onderwerp dat naar voren kwam uit de resultaten van het NCD Gemeente-onderzoek, ga dan naar ncdchurchsurvey.org/nl/cycle-starters

Vr36

  • Denk erover na hoe effectief jouw gemeente is in het omzien naar mensen in nood die al onderdeel uitmaken van de gemeente.
  • Bespreek met je kleine groep of het eenvoudiger is mensen ver weg te helpen of de straat over te steken en een buurman in nood te helpen.
  • Verzamel een groep in je gemeente om de noden van de omliggende gemeenschap in kaart te brengen. Deel je bevindingen met anderen uit de gemeente, onder wie de leiding.
  • Bedenk welke personen in jouw gemeente actief zijn in het helpen van mensen in nood (voedsel, kleding, opleiding, raadgeving, enz.). Werk een plan uit hoe wat zij doen meer geïntegreerd zou kunnen worden in de andere bedieningen in je gemeente zodat degenen die in nood zijn verder geholpen kunnen worden op hun reis naar een leven in al zijn volheid.
  • Nodig enkele mensen uit jouw gemeente die je nog niet zo goed kent bij je thuis of elders uit voor een maaltijd.
  • Maak een lijst van alle activiteiten die in de gemeente plaatsvinden en van welk percentage tijd, energie en middelen besteed wordt aan het bereiken van ongelovigen voor Christus. Vraag een leider om een reactie op je bevindingen.
  • Breng tijd door ergens in de lokale buurt van jouw gemeente waar minder bedeelden bij elkaar komen (bijv. werkloosheidskantoor, rechtbank, kringloopwinkel, etc.) en vraag God je te laten zien hoe jouw gaven of die van je gemeente aansluiten bij de noden die je ziet.
  • Maak gebruik van het NCD Rentmeesterschap Test proces om je team of groep te helpen om effectiever gebruik te maken van hun tijd, bezittingen en talenten. 3colorsofstewardship.life