Ontwikkelcyclus beginplannen

Bekijk alles

Nu je jouw gemeente met behulp van het NCD Gemeente Onderzoek, wat beter begrijpt, is het tijd om samen te beginnen aan een ontwikkelplan voor een gezondere gemeente. Je hebt ervoor gekozen om te gaan experimenteren met en meer te leren over het onderwerp aan de linkerkant. Selecteer nu een van de ontwikkelcyclus starter plannen hieronder en schrijf een 1 in het vakje ernaast. Hang dit vel papier aan de muur en ga het doen!

Als je de volgende keer bij elkaar komt met anderen die aan een onderwerp werken, stel elkaar dan de vragen van de ontwikkelcyclus, beginnend bij ‘doen’ en eindigend bij ‘plan’. Nadat je dit hebt gedaan, kun je besluiten wat de belangrijkste vervolgstap is: doorgaan met hetzelfde plan, het plan aanpassen, of één andere van de onderstaande opties kiezen. Wanneer je een andere optie kiest, schrijf dan een 2 in het vakje ernaast, enzovoort.

Wanneer je graag meer ontwikkelcyclus starter opties wilt, of graag wilt werken aan een ander onderwerp dat naar voren kwam uit de resultaten van het NCD Gemeente-onderzoek, ga dan naar ncdchurchsurvey.org/nl/cycle-starters

Vr58

  • Overweeg trainingsmogelijkheden waarbij de deelnemer de helft van de bijdrage hiervoor betaalt en de gemeente de andere helft om op die manier het idee van partnerschap in bediening te bekrachtigen.
  • Bedenk manieren om vrijwilligers in de gemeente te betrekken bij het NCD proces zodat zij op een persoonlijke en praktische manier kunnen werken aan de minimumfactor thema's (zie de strategiewegwijzer voor ideeën).
  • Moedig een of meerdere mensen in je kleine groep of bediening aan één van de NCD Discipelschapstesten te doen die het meest aansluit bij hun huidige bediening of groeistadium. ncdchurchsurvey.org/discipleship-resources
  • Moedig enkele van de sleutelpersonen in het organiseren van de (aanbiddings)diensten in je gemeente aan om te zoeken naar een andere persoon met dezelfde gaven als zij en deze persoon te trainen. Betrek deze nieuwe mensen bij de eerst mogelijke gelegenheid bij het faciliteren van de dienst.
  • Als je een leiderschapsrol vervult in jouw gemeente, vind dan iemand die bereid en in de gelegenheid is je te helpen bij het vervullen van jouw rol en neem de tijd deze persoon te trainen totdat hij of zij zich voldoende toegerust voelt deze rol effectief te vervullen.
  • Gebruik het jaarrapport van je gemeente om uit te werken welk percentage van het jaarlijks budget is bestemd voor het trainen en toerusten van leiders in sleutelposities, in het bijzonder leiders van kleine groepen.
  • Werk met de leidinggevenden van je gemeente aan een betere training en ondersteuning van je huidige en potentiële kringleiders.
  • Vind een manier om jouw leiders en vrijwilligers up to date te houden over conferenties en trainingsmogelijkheden die door jouw gemeente of andere groepen worden georganiseerd.