Ontwikkelcyclus beginplannen

Bekijk alles

Nu je jouw gemeente met behulp van het NCD Gemeente Onderzoek, wat beter begrijpt, is het tijd om samen te beginnen aan een ontwikkelplan voor een gezondere gemeente. Je hebt ervoor gekozen om te gaan experimenteren met en meer te leren over het onderwerp aan de linkerkant. Selecteer nu een van de ontwikkelcyclus starter plannen hieronder en schrijf een 1 in het vakje ernaast. Hang dit vel papier aan de muur en ga het doen!

Als je de volgende keer bij elkaar komt met anderen die aan een onderwerp werken, stel elkaar dan de vragen van de ontwikkelcyclus, beginnend bij ‘doen’ en eindigend bij ‘plan’. Nadat je dit hebt gedaan, kun je besluiten wat de belangrijkste vervolgstap is: doorgaan met hetzelfde plan, het plan aanpassen, of één andere van de onderstaande opties kiezen. Wanneer je een andere optie kiest, schrijf dan een 2 in het vakje ernaast, enzovoort.

Wanneer je graag meer ontwikkelcyclus starter opties wilt, of graag wilt werken aan een ander onderwerp dat naar voren kwam uit de resultaten van het NCD Gemeente-onderzoek, ga dan naar ncdchurchsurvey.org/nl/cycle-starters

Vr72

  • Werk een korte presentatie uit die mensen uit jouw gemeente helpt een keuze te maken uit de belangrijkste Bijbelvertalingen en parafrases die beschikbaar zijn afhankelijk van wat ze nodig hebben.
  • Bespreek met anderen hoe jouw gemeente of kleine groep leiders je zou kunnen helpen bij het zo relevant mogelijk toepassen van de Bijbelse principes in je dagelijkse leven.
  • Download of koop een Bijbel leesplan voor persoonlijk gebruik. Denk na over welk tijdstip van de dag je vrij en ontspannen bent om de Bijbel te lezen. Beperk indien nodig een andere activiteit of vraag hulp om vrijgesteld te worden om dit mogelijk te maken. Deel met iemand wat je geleerd hebt, of waaraan je herinnerd werd tijdens het lezen.
  • Vind een manier om een moderne Bijbelvertaling in de gemeente te introduceren.
  • Laat de voorganger de volgende keer dat je tijdens de preek een bijbels principe hoort dat je direct kunt toepassen, weten wat je geleerd hebt en hoe je van plan bent dit toe te passen.
  • Gebruik een geprint of online bijbelcommentaar om een Bijbelpassage die je goed kent of een die je altijd lastig te begrijpen vond, te ontrafelen. Deel je bevindingen met een goede vriend.
  • Geef je vrijwillig op voor een activiteit in je gemeente waarvoor je uit je comfortzone moet komen waarbij je geloof wordt uitgedaagd en jouw afhankelijkheid van God groter wordt.
  • Wanneer jouw groep de Bijbel bestudeert, zorg er dan voor dat iedereen de komende week ten minste één praktische toepassing kan maken die relevant is voor zijn/haar leven.