Ontwikkelcyclus beginplannen

Bekijk alles

Nu je jouw gemeente met behulp van het NCD Gemeente Onderzoek, wat beter begrijpt, is het tijd om samen te beginnen aan een ontwikkelplan voor een gezondere gemeente. Je hebt ervoor gekozen om te gaan experimenteren met en meer te leren over het onderwerp aan de linkerkant. Selecteer nu een van de ontwikkelcyclus starter plannen hieronder en schrijf een 1 in het vakje ernaast. Hang dit vel papier aan de muur en ga het doen!

Als je de volgende keer bij elkaar komt met anderen die aan een onderwerp werken, stel elkaar dan de vragen van de ontwikkelcyclus, beginnend bij ‘doen’ en eindigend bij ‘plan’. Nadat je dit hebt gedaan, kun je besluiten wat de belangrijkste vervolgstap is: doorgaan met hetzelfde plan, het plan aanpassen, of één andere van de onderstaande opties kiezen. Wanneer je een andere optie kiest, schrijf dan een 2 in het vakje ernaast, enzovoort.

Wanneer je graag meer ontwikkelcyclus starter opties wilt, of graag wilt werken aan een ander onderwerp dat naar voren kwam uit de resultaten van het NCD Gemeente-onderzoek, ga dan naar ncdchurchsurvey.org/nl/cycle-starters

Vr74

  • Bedenk welke ‘boodschappen’ de leiders uit jouw gemeente uitzenden over hun geloof in de toekomst van de gemeente en spreek op een bemoedigende manier met hen over jouw observaties.
  • Moedig je voorgangers aan om met de gemeente te delen over hun eigen vrije tijd als onderdeel van een gebalanceerd leven als leider.
  • Op welke specifieke manieren is de senior leider van jouw gemeente een geestelijk voorbeeld voor je? Laat deze persoon weten wat je denkt om hem of haar te bemoedigen.
  • Bespreek in je kleine groep het volgende onderwerp: 'als een gemeente moet blijven groeien, moeten alle mensen uit de gemeente blijven groeien.' Wees bereid om in discussie te gaan met degenen wiens standpunt in de minderheid is om antwoorden te verkrijgen.
  • Lees Efeziërs 3:20. Bid God om iets te doen in jouw leven wat meer is dan je kunt bidden of beseffen, zodat je vernieuwd wordt in jouw dienst voor Hem.
  • Deel met iemand waarom je gelooft dat hij of zij een specifieke gave heeft die beter ontwikkeld is bij hem of haar dan bij jezelf.
  • Doe zelf of met een groep de 3colorsoflove.org Vruchten van de Geest Test.
  • Neem deze week de tijd voor ontmoetingen (bijvoorbeeld een maaltijd met je gezin, een leiders- of teamoverleg, een mentorgesprek, etc.) om na te denken over een punt van overwinning dat verbonden is aan die persoon of groep als geheel en deel dat met hen.