Ontwikkelcyclus beginplannen

Bekijk alles

Nu je jouw gemeente met behulp van het NCD Gemeente Onderzoek, wat beter begrijpt, is het tijd om samen te beginnen aan een ontwikkelplan voor een gezondere gemeente. Je hebt ervoor gekozen om te gaan experimenteren met en meer te leren over het onderwerp aan de linkerkant. Selecteer nu een van de ontwikkelcyclus starter plannen hieronder en schrijf een 1 in het vakje ernaast. Hang dit vel papier aan de muur en ga het doen!

Als je de volgende keer bij elkaar komt met anderen die aan een onderwerp werken, stel elkaar dan de vragen van de ontwikkelcyclus, beginnend bij ‘doen’ en eindigend bij ‘plan’. Nadat je dit hebt gedaan, kun je besluiten wat de belangrijkste vervolgstap is: doorgaan met hetzelfde plan, het plan aanpassen, of één andere van de onderstaande opties kiezen. Wanneer je een andere optie kiest, schrijf dan een 2 in het vakje ernaast, enzovoort.

Wanneer je graag meer ontwikkelcyclus starter opties wilt, of graag wilt werken aan een ander onderwerp dat naar voren kwam uit de resultaten van het NCD Gemeente-onderzoek, ga dan naar ncdchurchsurvey.org/nl/cycle-starters

Geloof

  • Vraag drie mensen die onder jouw bediening vallen met jou het verhaal te delen van een of meer van hun vrienden of familie die Jezus Christus nog niet kennen. Bied aan met hen voor deze personen te bidden. Bedenk dan of en hoe je erbij zou kunnen helpen om deze mensen tot Christus te leiden.
  • Bedenk welke ‘boodschappen’ de leiders uit jouw gemeente uitzenden over hun geloof in de toekomst van de gemeente en spreek op een bemoedigende manier met hen over jouw observaties.
  • Werk een korte presentatie uit die mensen uit jouw gemeente helpt een keuze te maken uit de belangrijkste Bijbelvertalingen en parafrases die beschikbaar zijn afhankelijk van wat ze nodig hebben.
  • Zoek een boek of video uit met onderwijs over voorbede die je helpt te begrijpen wat je bereikt wanneer je bidt.
  • Luister naar jezelf wanneer je bidt en denk erover na of God jouw gebedstaal afstandelijk of ongebruikelijk zou vinden, vergeleken met de manier waarop je normaalgesproken met een goede vriend praat. Denk dan na over de Psalmen als voorbeelden van direct, eerlijk en expressief gebed.
  • Lees Efeziërs 3:20. Bid God om iets te doen in jouw leven wat meer is dan je kunt bidden of beseffen, zodat je vernieuwd wordt in jouw dienst voor Hem.
  • Overdenk uitdagende omstandigheden waar je in je dagelijkse leven of bediening mee te maken hebt. Als je nauwelijks, ook al is het kort, met God over deze uitdagingen spreekt, denk dan na over welk beeld van God (en van jezelf) je mogelijk hebt. Als je niet geconfronteerd wordt met belangrijke uitdagingen, bedenk dan of dat implicaties heeft voor jouw gebedsleven en zo ja, welke.
  • Wanneer je mensen uit jouw gemeente ontmoet, biedt hen dan aan voor hen te bidden voordat jullie uiteen gaan. Misschien kun je bidden voor een specifieke uitdaging waarmee ze geconfronteerd zijn of simpelweg dat God hun overvloedig mag zegenen.