Ontwikkelcyclus beginplannen

Bekijk alles

Nu je jouw gemeente met behulp van het NCD Gemeente Onderzoek, wat beter begrijpt, is het tijd om samen te beginnen aan een ontwikkelplan voor een gezondere gemeente. Je hebt ervoor gekozen om te gaan experimenteren met en meer te leren over het onderwerp aan de linkerkant. Selecteer nu een van de ontwikkelcyclus starter plannen hieronder en schrijf een 1 in het vakje ernaast. Hang dit vel papier aan de muur en ga het doen!

Als je de volgende keer bij elkaar komt met anderen die aan een onderwerp werken, stel elkaar dan de vragen van de ontwikkelcyclus, beginnend bij ‘doen’ en eindigend bij ‘plan’. Nadat je dit hebt gedaan, kun je besluiten wat de belangrijkste vervolgstap is: doorgaan met hetzelfde plan, het plan aanpassen, of één andere van de onderstaande opties kiezen. Wanneer je een andere optie kiest, schrijf dan een 2 in het vakje ernaast, enzovoort.

Wanneer je graag meer ontwikkelcyclus starter opties wilt, of graag wilt werken aan een ander onderwerp dat naar voren kwam uit de resultaten van het NCD Gemeente-onderzoek, ga dan naar ncdchurchsurvey.org/nl/cycle-starters

"Opening the front door"

  • Vraag drie mensen die onder jouw bediening vallen met jou het verhaal te delen van een of meer van hun vrienden of familie die Jezus Christus nog niet kennen. Bied aan met hen voor deze personen te bidden. Bedenk dan of en hoe je erbij zou kunnen helpen om deze mensen tot Christus te leiden.
  • Vraag je gemeente, kleine groep, team, familie, vrienden wat zij persoonlijk aan de dienst hebben bijgedragen om God te zegenen en de gemeente te bemoedigen.
  • Bedenk welke personen in jouw gemeente actief zijn in het helpen van mensen in nood (voedsel, kleding, opleiding, raadgeving, enz.). Werk een plan uit hoe wat zij doen meer geïntegreerd zou kunnen worden in de andere bedieningen in je gemeente zodat degenen die in nood zijn verder geholpen kunnen worden op hun reis naar een leven in al zijn volheid.
  • Regel versnaperingen voor na de dienst om er voor te zorgen dat de sfeer verwelkomend en ontspannen is voor nieuwkomers.
  • Neem letterlijk de stap om aan te komen bij je gemeente en te zoeken naar een plek in de dienst vanuit het perspectief van iemand die nog nooit de samenkomst heeft bijgewoond. Hoe kun je de dienst makkelijker te vinden en meer toegankelijk maken?
  • Spreek deze week tijdens de dienst met ten minste een persoon die je normaal gesproken niet spreekt.
  • Breng tijd door ergens in de lokale buurt van jouw gemeente waar minder bedeelden bij elkaar komen (bijv. werkloosheidskantoor, rechtbank, kringloopwinkel, etc.) en vraag God je te laten zien hoe jouw gaven of die van je gemeente aansluiten bij de noden die je ziet.
  • Schrijf drie namen op van vrienden of familie, schrijf dan voor elk drie dingen op die zij nodig hebben. Maak tijd om elke dag een kort gebed uit te spreken voor elk van de drie personen op basis van wat zij nodig hebben.