Ontwikkelcyclus beginplannen

Bekijk alles

Nu je jouw gemeente met behulp van het NCD Gemeente Onderzoek, wat beter begrijpt, is het tijd om samen te beginnen aan een ontwikkelplan voor een gezondere gemeente. Je hebt ervoor gekozen om te gaan experimenteren met en meer te leren over het onderwerp aan de linkerkant. Selecteer nu een van de ontwikkelcyclus starter plannen hieronder en schrijf een 1 in het vakje ernaast. Hang dit vel papier aan de muur en ga het doen!

Als je de volgende keer bij elkaar komt met anderen die aan een onderwerp werken, stel elkaar dan de vragen van de ontwikkelcyclus, beginnend bij ‘doen’ en eindigend bij ‘plan’. Nadat je dit hebt gedaan, kun je besluiten wat de belangrijkste vervolgstap is: doorgaan met hetzelfde plan, het plan aanpassen, of één andere van de onderstaande opties kiezen. Wanneer je een andere optie kiest, schrijf dan een 2 in het vakje ernaast, enzovoort.

Wanneer je graag meer ontwikkelcyclus starter opties wilt, of graag wilt werken aan een ander onderwerp dat naar voren kwam uit de resultaten van het NCD Gemeente-onderzoek, ga dan naar ncdchurchsurvey.org/nl/cycle-starters

"Breathing out"

  • Richt je op het doel om meer dan 50 procent van je tijd te besteden aan het ontwikkelen van andere mensen op het gebied van jouw specifieke bediening.
  • Stel drie personen uit de gemeente die dicht bij je staan de volgende vraag: 'Als je een bediening zou kunnen vervullen, waarvan zou je dan het best tot je recht komen?' Bepaal dan wat je kunt doen om hen daarbij te helpen of met wie je zou moeten praten om dat te realiseren.
  • Maak duidelijke afspraken over wanneer de leiders uit je gemeente bij elkaar komen om jullie NCD proces verder te bespreken en stel elkaar vragen over jullie persoonlijke groei ontwikkelcyclussen.
  • Rond elke dag op zijn minst één kleine taak af die je op je hebt genomen en waar anderen op wachten in jouw gemeente.
  • Kies een gemeenteonderdeel of kleine groep uit waar de communicatie slecht verloopt en werk er samen met de leiders aan om dat te verbeteren.
  • Als je leider van een kleine groep bent, vraag een van de leden dan om co-leider te zijn van een kleine groep bijeenkomst. Vraag hem/haar hier nogmaals voor als hij of zij genoten heeft van de ervaring en dit nogmaals zou willen doen.
  • Als er in jouw bijdragen aan het gemeenteleven activiteiten zijn die niet duidelijk waarneembare 'vrucht' dragen, stop hier dan mee en ga wat anders doen.
  • Schrijf alle negatieve punten op die je te binnen schieten als je denkt aan samenwerking. Wees eerlijk en gedetailleerd. Schrijf dan zoveel mogelijk voordelen van samenwerking op. Houd daarbij in gedachten dat door NCD is bewezen dat samenwerking noodzakelijk is voor gezonde groei voor de lange termijn. Breid deze lijst net zolang uit totdat deze meer overtuigend is dan je lijst met negatieve punten.