Handlingsplaner

View all

Nu när du börjat förstå din församling lite bättre med hjälp av NFU-undersökningen är det dags att börja den gemensamma utvecklingen mot en sundare församling. Du har valt att börja experimentera och lära dig mer om temat till vänster. Välj en av handlingsplanerna och skriv siffran 1 i rutan. Sätt upp det här bladet på väggen och sätt igång!

Nästa gång du har ett möte med andra som också arbetar med ett tema går ni igenom frågorna med varandra - från "förverkliga" till "planera". Efter att du gått igenom processen kanske du bestämmer dig för att det viktigaste just nu är att fortsätta med samma plan, ändra planen eller välja ett annat av alternativen nedan. Om du väljer ett av alternativen nedan skriver du siffran 2 i rutan och så vidare.

Om du vill se fler handlingsplaner eller arbeta med ett annat ämne som lyfts fram i ert resultat från NFU-undersökningen går du till ncdchurchsurvey.org/cycle-starters

Utrustande ledarskap

  • Ha som mål att ägna mer än 50 % av din tjänst i församlingen till attutveckla andra personer att tjäna inom ditt specifika verksamhetsområde.
  • Fråga de tre personer i församlingen som står dig närmast vad de mest behöver just nu för att deras tjänande ska bli så givande som möjligt. Tänk på vilka av deras behov du kan hjälpa dem med och vilka du behöver be andra att hjälpa till med. Vidta konkreta åtgärder och ge feedback till de tre personerna.
  • Fråga tre personer i församlingen som har förtroende för digvad de skulle vilja göra bättre eller hur de vill växa i sin tro. Fråga dem efter en vecka eller två vilka framsteg de har gjort.
  • Fundera över vilka signaler församlingsledarna sänder ut om sin tro på församlingens framtid. Prata med dem om din observation på ett uppmuntrande sätt.
  • Uppmuntra personer ur församlingsledningen att turas om att träffa andra ledningsgrupper i församlingen för att se vad de gör och få nya perspektiv.
  • Uppmuntra församlingens pastorer att prata med församlingen om sin egen fritid för att visa hur man kan leva ett balanserat liv som ledare.
  • Hjälp församlingen förstå att inspirerande gudstjänster bygger på att var och en bidrar med sina unika gåvor i gudstjänsten för att välsigna Gud och bygga upp församlingen. Hjälp enskilda personer att förstå vad deras bidrag skulle kunna vara och hur det kan ta sig uttryck före, under eller efter den officiella gudstjänsten.
  • Om du har en ledarroll i församlingen – hitta någon som vill och kan hjälpa dig i din uppgift. Ta dig tid att träna personen tills han/hon känner sig kapabel att utföra uppgifterna effektivt.