Handlingsplaner

View all

Nu när du börjat förstå din församling lite bättre med hjälp av NFU-undersökningen är det dags att börja den gemensamma utvecklingen mot en sundare församling. Du har valt att börja experimentera och lära dig mer om temat till vänster. Välj en av handlingsplanerna och skriv siffran 1 i rutan. Sätt upp det här bladet på väggen och sätt igång!

Nästa gång du har ett möte med andra som också arbetar med ett tema går ni igenom frågorna med varandra - från "förverkliga" till "planera". Efter att du gått igenom processen kanske du bestämmer dig för att det viktigaste just nu är att fortsätta med samma plan, ändra planen eller välja ett annat av alternativen nedan. Om du väljer ett av alternativen nedan skriver du siffran 2 i rutan och så vidare.

Om du vill se fler handlingsplaner eller arbeta med ett annat ämne som lyfts fram i ert resultat från NFU-undersökningen går du till ncdchurchsurvey.org/cycle-starters

Gåvobaserad verksamhet

  • Be någon som du känner väl och som har en mogen kristen tro att föreslå en utmaning du skulle kunna anta för att utveckla din tro. Redogör sedan för den personen hur det har gått med utmaningen.
  • Ställ följande fråga till tre personer i församlingen som står dig nära: "Om du fick göra precis vad som helst i församlingen, vad skulle kännas mest meningsfullt för dig?" Avgör sedan om och hur du kan hjälpa dem med det, eller vem du behöver prata med för att göra det möjligt.
  • Fråga församlingen/den livsnära smågruppen/ditt team/ din familj/dina vänner vad de tog med sig till gudstjänstenden här veckan för att välsigna Gud och uppmuntra församlingen.
  • Planera in mötesdatum (inte längre än sex månader fram) med var och en som du leder. Möten ska fokusera på att utveckla och stödja personen i hans/hennes tjänst och hjälpa personen att växa i sin uppgift.
  • Uppdatera de som du leder varje vecka om vad de ska prioritera just nu. Fråga dem om det finns några andra uppgifter som de anser vara viktiga för tillfället och kom överens om var dessa passar in i planeringen.
  • Förklara för någon varför du anser att de har en särskild gåva som är mer utvecklad hos den personen än hos dig.
  • Gör testet "The 3 Colors of Ministry Gift Test" (på engelska) på webbplatsen 3colorsofministry.org, ensam eller i grupp.
  • Be en ledare i församlingen att tala om för dig hur han eller hon anser att ditt bidrag passar in i församlingslivets allmänna inriktning.