Handlingsplaner

View all

Nu när du börjat förstå din församling lite bättre med hjälp av NFU-undersökningen är det dags att börja den gemensamma utvecklingen mot en sundare församling. Du har valt att börja experimentera och lära dig mer om temat till vänster. Välj en av handlingsplanerna och skriv siffran 1 i rutan. Sätt upp det här bladet på väggen och sätt igång!

Nästa gång du har ett möte med andra som också arbetar med ett tema går ni igenom frågorna med varandra - från "förverkliga" till "planera". Efter att du gått igenom processen kanske du bestämmer dig för att det viktigaste just nu är att fortsätta med samma plan, ändra planen eller välja ett annat av alternativen nedan. Om du väljer ett av alternativen nedan skriver du siffran 2 i rutan och så vidare.

Om du vill se fler handlingsplaner eller arbeta med ett annat ämne som lyfts fram i ert resultat från NFU-undersökningen går du till ncdchurchsurvey.org/cycle-starters

Funktionella strukturer

  • Be en församlingsledare du ser upp till att ge förslag på hur du på ett mer fruktbart sätt kan bidra till församlingens liv och arbete.
  • Bestäm och var tydliga med att kommunicera när ledningen ska träffas för att ytterligare diskutera NFU-processen och ställa frågor till varandra om arbetet med deras personliga handlingsplaner.
  • Överväg att inrätta mindre arbetsgrupper som planerar församlingslivet kring de övergripande NFU-områdena Gemenskap, Tjänst och Tro (se NFU Summeringsguiden). Uppmuntra dessa grupper att ge regelbunden feedback tillförsamligsledningen och församlingen.
  • Fundera på om församlingens program är för fullt för att ledarna ska hinna mötas regelbundet för att reflektera ordentligt över församlingens historia och planera för församlingens framtid. Fundera på om balansen mellan kvantitet och kvalitet i församlingsverksamheten behöver korrigeras.
  • Uppmuntra en eller flera personer i din livsnära smågrupp eller i ditt verksamhetsområde att göra ett av NFUs lärjungaskapstester som är mest relevanta för deras verksamhetsområde eller personliga utveckling. ncdchurchsurvey.org/discipleship-resources
  • Planera in mötesdatum (inte längre än sex månader fram) med var och en som du leder. Möten ska fokusera på att utveckla och stödja personen i hans/hennes tjänst och hjälpa personen att växa i sin uppgift.
  • Se om det finns något område inom församlingen eller de livsnära smågrupperna där kommunikationen inte fungerar och samarbeta med ledningen för att åtgärda detta.
  • Finn en måte å holde lønnede og ulønnede medarbeidere oppdatert om konferanser og kurs i regi av menigheten eller andre.
  • Maak gebruik van het NCD Rentmeesterschap Test proces om je team of groep te helpen om effectiever gebruik te maken van hun tijd, bezittingen en talenten. 3colorsofstewardship.life