Handlingsplaner

View all

Nu när du börjat förstå din församling lite bättre med hjälp av NFU-undersökningen är det dags att börja den gemensamma utvecklingen mot en sundare församling. Du har valt att börja experimentera och lära dig mer om temat till vänster. Välj en av handlingsplanerna och skriv siffran 1 i rutan. Sätt upp det här bladet på väggen och sätt igång!

Nästa gång du har ett möte med andra som också arbetar med ett tema går ni igenom frågorna med varandra - från "förverkliga" till "planera". Efter att du gått igenom processen kanske du bestämmer dig för att det viktigaste just nu är att fortsätta med samma plan, ändra planen eller välja ett annat av alternativen nedan. Om du väljer ett av alternativen nedan skriver du siffran 2 i rutan och så vidare.

Om du vill se fler handlingsplaner eller arbeta med ett annat ämne som lyfts fram i ert resultat från NFU-undersökningen går du till ncdchurchsurvey.org/cycle-starters

Inspirerande gudstjänster

  • Kom tidigt till gudstjänstenoch se till att du har tillräckligt med tid att slappna av och förbereda dig innan den börjar.
  • Fråga musikteamet om de tycker om musiken i gudstjänsten. Fråga dem också vilken musik som bäst hjälper dem att möta Gud och varför.
  • Överväg fördelarna med en gudstjänstjämfört med en personligandakt.
  • Fundera på det unika predikan åstadkommer och som inte kan åstadkommas lika bra eller bättre genom ett annat forum i församlingen.
  • Hjälp församlingen förstå att inspirerande gudstjänster bygger på att var och en bidrar med sina unika gåvor i gudstjänsten för att välsigna Gud och bygga upp församlingen. Hjälp enskilda personer att förstå vad deras bidrag skulle kunna vara och hur det kan ta sig uttryck före, under eller efter den officiella gudstjänsten.
  • Fundera på den tid som gudstjänsten tar i anspråk. Fundera på om just den tidslängden verkligen är optimal eller om det skulle tjäna till att antingen göra den längre eller kortare.
  • Skapa ögonkontakt och skaka hand med eller hälsa på någon från församlingen som du haft en spänd relation tilloch fråga hur det är med honom/henne.
  • När du kommer till församlingens gudstjänst fundera på hur en ny besökare skulle uppleva besöket. Hur kan du upplevelsen mer välkomnande och positiv för de som besöker gudstjänsten för första gången?