Handlingsplaner

View all

Nu när du börjat förstå din församling lite bättre med hjälp av NFU-undersökningen är det dags att börja den gemensamma utvecklingen mot en sundare församling. Du har valt att börja experimentera och lära dig mer om temat till vänster. Välj en av handlingsplanerna och skriv siffran 1 i rutan. Sätt upp det här bladet på väggen och sätt igång!

Nästa gång du har ett möte med andra som också arbetar med ett tema går ni igenom frågorna med varandra - från "förverkliga" till "planera". Efter att du gått igenom processen kanske du bestämmer dig för att det viktigaste just nu är att fortsätta med samma plan, ändra planen eller välja ett annat av alternativen nedan. Om du väljer ett av alternativen nedan skriver du siffran 2 i rutan och så vidare.

Om du vill se fler handlingsplaner eller arbeta med ett annat ämne som lyfts fram i ert resultat från NFU-undersökningen går du till ncdchurchsurvey.org/cycle-starters

Behovsorienterad evangelisation

  • Be tre personer inom ditt verksamhetsområde att dela sin berättelse med en eller flera icke-kristna familjemedlemmar eller vänner. Erbjud dig att be med dem för dessa personer. Fundera sedan om du på något sätt kan bidra till att föra dessa personer närmare Jesus, och i så fall hur.
  • Fundera på hur församlingen visar sin uppskattning för personer med gåvan att evangelisera, och hur man får dem att känna sig. Om det finns några sådana personer i din församling kan du fråga dem hur de upplever att deras gåva uppskattas av församlingen.
  • Välj en bok eller en video som undervisar om förbön och som kan hjälpa dig att förstå vad som händer när du ber för en annan person.
  • Ta reda på vilka i församlingen som arbetar med att hjälpa behövande (mat, kläder, rådgivning, själavård osv.). Fundera på hur deras insatser kan integreras bättre med församlingens andra verksamhetsområden, så att de behövande kan få ytterligare hjälp.
  • Om det finns någon i din församling med gåvan att evangelisera kan du be den personen att förklara varför och hur han/hon ber för andra och delar evangeliet med dem. Överväg att bjuda in personen till din livsnära smågrupp för att prata om ämnet.
  • Prata med minst en person som du inte vanligtvis pratar med under gudstjänsten den här veckan.
  • Tillbringa lite tid i församlingens närområde där utsatta människor samlas (t.ex. Arbetsförmedlingen eller Stadsmissionen) och be Gud att visa dig hur dina eller församlingens gåvor kan tillgodose de behov du ser.
  • Tänk på den största skillnaden som Jesus och församlingen har gjort i ditt liv. Hur kan din församling bättre tjäna andra på samma sätt, och vilken roll kan du spela i det?