Handlingsplaner

View all

Nu när du börjat förstå din församling lite bättre med hjälp av NFU-undersökningen är det dags att börja den gemensamma utvecklingen mot en sundare församling. Du har valt att börja experimentera och lära dig mer om temat till vänster. Välj en av handlingsplanerna och skriv siffran 1 i rutan. Sätt upp det här bladet på väggen och sätt igång!

Nästa gång du har ett möte med andra som också arbetar med ett tema går ni igenom frågorna med varandra - från "förverkliga" till "planera". Efter att du gått igenom processen kanske du bestämmer dig för att det viktigaste just nu är att fortsätta med samma plan, ändra planen eller välja ett annat av alternativen nedan. Om du väljer ett av alternativen nedan skriver du siffran 2 i rutan och så vidare.

Om du vill se fler handlingsplaner eller arbeta med ett annat ämne som lyfts fram i ert resultat från NFU-undersökningen går du till ncdchurchsurvey.org/cycle-starters

mångfaldigande

  • Ha som mål att ägna mer än 50 % av din tjänst i församlingen till attutveckla andra personer att tjäna inom ditt specifika verksamhetsområde.
  • Överväg att inrätta mindre arbetsgrupper som planerar församlingslivet kring de övergripande NFU-områdena Gemenskap, Tjänst och Tro (se NFU Summeringsguiden). Uppmuntra dessa grupper att ge regelbunden feedback tillförsamligsledningen och församlingen.
  • Diskutera i din livsnära smågrupp hur ni kan se till att gruppen alltid är öppen för nya medlemmar och hur dessa personer mest sannolikt hittar till er grupp.
  • Prata med några av de som ansvarar för gudstjänstplaneringen i församlingen. Uppmuntra dem att träna ut och utbilda en annan person med liknande gåvor som dem. Låt dessa nya personer så snart som möjligt delta i arbetet med gudstjänsterna på något sätt.
  • Om du är smågruppsledare kan du be någon i din grupp att leda en del av samlingen. Be honom/henne att göra det igen om han/hon tyckte om det och vill ha mer erfarenhet.
  • Om du har en ledarroll i församlingen – hitta någon som vill och kan hjälpa dig i din uppgift. Ta dig tid att träna personen tills han/hon känner sig kapabel att utföra uppgifterna effektivt.
  • Skriv ned alla negativa saker med samarbete som du kommer på. Var ärlig och noggrann. Skriv sedan ned alla fördelar med samarbete som du kommer på (i vetskap om att NFU har visat att samarbete är avgörande för en långsiktig och sund utveckling). Utöka listan tills den är mer övertygande än listan med negativa saker.
  • Maak gebruik van het NCD Rentmeesterschap Test proces om je team of groep te helpen om effectiever gebruik te maken van hun tijd, bezittingen en talenten. 3colorsofstewardship.life