Handlingsplaner

View all

Nu när du börjat förstå din församling lite bättre med hjälp av NFU-undersökningen är det dags att börja den gemensamma utvecklingen mot en sundare församling. Du har valt att börja experimentera och lära dig mer om temat till vänster. Välj en av handlingsplanerna och skriv siffran 1 i rutan. Sätt upp det här bladet på väggen och sätt igång!

Nästa gång du har ett möte med andra som också arbetar med ett tema går ni igenom frågorna med varandra - från "förverkliga" till "planera". Efter att du gått igenom processen kanske du bestämmer dig för att det viktigaste just nu är att fortsätta med samma plan, ändra planen eller välja ett annat av alternativen nedan. Om du väljer ett av alternativen nedan skriver du siffran 2 i rutan och så vidare.

Om du vill se fler handlingsplaner eller arbeta med ett annat ämne som lyfts fram i ert resultat från NFU-undersökningen går du till ncdchurchsurvey.org/cycle-starters

glädje

  • Köp en illustrerad berättelsebibelav hög kvalitet. Läs berättelserna om Guds resa med sitt folk (för dig själv och med familj och vänner) bara för nöjes skull.
  • Fundera på om avsaknaden av nya kristna i din församling kan ha något samband med att församlingsmedlemmar som varit kristna länge tappat glädjen och hoppet i frälsningen. Prata med någon om vad det kan betyda för dig personligen.
  • Hjälp ledningen att komma på hur de kontinuerlig kan visa uppskattning för kyrkans frivilligarbetare.
  • Be medlemmarna i din livsnära smågrupp att berätta om sin syn på glädje. Reflektera över Filipperbrevet 4:11–13 under samtalet.
  • Gör en lista över tio tacksägelseämnen i ditt liv den här veckan (t.ex. i arbetet, kyrkan, församlingsarbetet, familjen, vänner, Bibeln osv.). Dela några av dessa med minst tre personer i församlingen.
  • Om du hamnar i ett negativt samtal under den kommande veckan, prata istället om det positiva med personen du pratar med eller om situationen samtalet handlar om.
  • Gör testet "Kärlekens 3 färger" på webbplatsen 3colorsoflove.org, ensam eller i grupp.
  • Ta tid före dina möten den här veckan (måltider med familjen, lednings- eller teammöten, ett mentormöte osv.) och tänk på något positivt du vill lyfta fram med personen eller gruppen du möter och dela det med dem.