Handlingsplaner

View all

Nu när du börjat förstå din församling lite bättre med hjälp av NFU-undersökningen är det dags att börja den gemensamma utvecklingen mot en sundare församling. Du har valt att börja experimentera och lära dig mer om temat till vänster. Välj en av handlingsplanerna och skriv siffran 1 i rutan. Sätt upp det här bladet på väggen och sätt igång!

Nästa gång du har ett möte med andra som också arbetar med ett tema går ni igenom frågorna med varandra - från "förverkliga" till "planera". Efter att du gått igenom processen kanske du bestämmer dig för att det viktigaste just nu är att fortsätta med samma plan, ändra planen eller välja ett annat av alternativen nedan. Om du väljer ett av alternativen nedan skriver du siffran 2 i rutan och så vidare.

Om du vill se fler handlingsplaner eller arbeta med ett annat ämne som lyfts fram i ert resultat från NFU-undersökningen går du till ncdchurchsurvey.org/cycle-starters

Tjänst

  • Fråga de tre personer i församlingen som står dig närmast vad de mest behöver just nu för att deras tjänande ska bli så givande som möjligt. Tänk på vilka av deras behov du kan hjälpa dem med och vilka du behöver be andra att hjälpa till med. Vidta konkreta åtgärder och ge feedback till de tre personerna.
  • Planera in mötesdatum (inte längre än sex månader fram) med var och en som du leder. Möten ska fokusera på att utveckla och stödja personen i hans/hennes tjänst och hjälpa personen att växa i sin uppgift.
  • Se om det finns något område inom församlingen eller de livsnära smågrupperna där kommunikationen inte fungerar och samarbeta med ledningen för att åtgärda detta.
  • Ta reda på vilka i församlingen som arbetar med att hjälpa behövande (mat, kläder, rådgivning, själavård osv.). Fundera på hur deras insatser kan integreras bättre med församlingens andra verksamhetsområden, så att de behövande kan få ytterligare hjälp.
  • Om du har en ledarroll i församlingen – hitta någon som vill och kan hjälpa dig i din uppgift. Ta dig tid att träna personen tills han/hon känner sig kapabel att utföra uppgifterna effektivt.
  • Förklara för någon varför du anser att de har en särskild gåva som är mer utvecklad hos den personen än hos dig.
  • Tillbringa lite tid i församlingens närområde där utsatta människor samlas (t.ex. Arbetsförmedlingen eller Stadsmissionen) och be Gud att visa dig hur dina eller församlingens gåvor kan tillgodose de behov du ser.
  • Be en ledare i församlingen att tala om för dig hur han eller hon anser att ditt bidrag passar in i församlingslivets allmänna inriktning.