Handlingsplaner

View all

Nu när du börjat förstå din församling lite bättre med hjälp av NFU-undersökningen är det dags att börja den gemensamma utvecklingen mot en sundare församling. Du har valt att börja experimentera och lära dig mer om temat till vänster. Välj en av handlingsplanerna och skriv siffran 1 i rutan. Sätt upp det här bladet på väggen och sätt igång!

Nästa gång du har ett möte med andra som också arbetar med ett tema går ni igenom frågorna med varandra - från "förverkliga" till "planera". Efter att du gått igenom processen kanske du bestämmer dig för att det viktigaste just nu är att fortsätta med samma plan, ändra planen eller välja ett annat av alternativen nedan. Om du väljer ett av alternativen nedan skriver du siffran 2 i rutan och så vidare.

Om du vill se fler handlingsplaner eller arbeta med ett annat ämne som lyfts fram i ert resultat från NFU-undersökningen går du till ncdchurchsurvey.org/cycle-starters

Gemenskap

  • Avsätt mer tid än vanligt i ett kommande möte där du på ett tydligt sätt lägger undan dagordningen, kalendern, telefonen och alla andra distraktionsmoment för att enbart rikta din uppmärksamhet mot personen du har mötet med.
  • Ta dig tid att prata med någon som tillhör församlingen eller din livsnära smågrupp och som verkar ha haft en spänd relation till en annan person under en längre tid. Efter att ha satt dig in i situationen, be medlemmen att säga en eller flera positiva saker om personen ifråga och uppmuntra han eller hon att förmedla dessa till honom/henne på något sätt.
  • Träffa teammedlemmar från ditt verksamhetsområde i ett socialt sammanhang där det enda syftet är att umgås och lära känna varandra bättre.
  • Lyft fram församlingens livsnära smågrupper på ett kreativt sätt så att det blir lättare att få en översikt över grupperna (när och hur ofta de träffas, åldersgrupp, könsindelning, ämnen, format osv.).
  • Bjud några församlingsmedlemmar som du inte känner så väl på mat hemma hos dig eller på restaurang.
  • Beröm minst en person som du tycker har gjort något bra i sitt liv. Det kan vara något från den senaste tiden eller något du har lagt märke till under en längre tid. Säg det till personen direkt eller i ett meddelande.
  • Var beredd att prata om utmaningar och svårigheter du går igenom, så att andra känner sig mer bekväma med att prata om problem de möter i sin vardag.
  • Skriv ned alla negativa saker med samarbete som du kommer på. Var ärlig och noggrann. Skriv sedan ned alla fördelar med samarbete som du kommer på (i vetskap om att NFU har visat att samarbete är avgörande för en långsiktig och sund utveckling). Utöka listan tills den är mer övertygande än listan med negativa saker.