Handlingsplaner

View all

Nu när du börjat förstå din församling lite bättre med hjälp av NFU-undersökningen är det dags att börja den gemensamma utvecklingen mot en sundare församling. Du har valt att börja experimentera och lära dig mer om temat till vänster. Välj en av handlingsplanerna och skriv siffran 1 i rutan. Sätt upp det här bladet på väggen och sätt igång!

Nästa gång du har ett möte med andra som också arbetar med ett tema går ni igenom frågorna med varandra - från "förverkliga" till "planera". Efter att du gått igenom processen kanske du bestämmer dig för att det viktigaste just nu är att fortsätta med samma plan, ändra planen eller välja ett annat av alternativen nedan. Om du väljer ett av alternativen nedan skriver du siffran 2 i rutan och så vidare.

Om du vill se fler handlingsplaner eller arbeta med ett annat ämne som lyfts fram i ert resultat från NFU-undersökningen går du till ncdchurchsurvey.org/cycle-starters

ansvarstagande

  • Fråga tre personer i församlingen som har förtroende för digvad de skulle vilja göra bättre eller hur de vill växa i sin tro. Fråga dem efter en vecka eller två vilka framsteg de har gjort.
  • Fråga församlingen/den livsnära smågruppen/ditt team/ din familj/dina vänner vad de tog med sig till gudstjänstenden här veckan för att välsigna Gud och uppmuntra församlingen.
  • Fundera på om du är mer benägen att ge folk komplimanger för det de har gjort bra eller ifrågasätta dem för åtaganden de inte har fullgjort.
  • Bestäm ett datum med den lilla grupp du tillhör (inte längre än tre månader fram) då gruppen officiellt upphör. Varje gruppdeltagare ska då utvärdera sitt deltagande i gruppen utifrån sina personliga utvecklingsbehov. Gruppen återupptas endast om den nuvarandeledaren eller någon annan har den energi och vision som behövs för att fortsätta.
  • Planera in mötesdatum (inte längre än sex månader fram) med var och en som du leder. Möten ska fokusera på att utveckla och stödja personen i hans/hennes tjänst och hjälpa personen att växa i sin uppgift.
  • Uppdatera de som du leder varje vecka om vad de ska prioritera just nu. Fråga dem om det finns några andra uppgifter som de anser vara viktiga för tillfället och kom överens om var dessa passar in i planeringen.
  • Nästa gång du ber en församlingsmedlem att göra något, se till att diskutera en tidsplan för att följa upp genomförandet och fullföljandet av uppgiften.
  • Nästa gång du ber en församlingsmedlem att göra något, be dem att svara definitivt "ja" eller "nej". Var tydlig med att du föredrar ett definitivt "nej" än något som skulle kunna tolkas som ett "ja".