Handlingsplaner

View all

Nu när du börjat förstå din församling lite bättre med hjälp av NFU-undersökningen är det dags att börja den gemensamma utvecklingen mot en sundare församling. Du har valt att börja experimentera och lära dig mer om temat till vänster. Välj en av handlingsplanerna och skriv siffran 1 i rutan. Sätt upp det här bladet på väggen och sätt igång!

Nästa gång du har ett möte med andra som också arbetar med ett tema går ni igenom frågorna med varandra - från "förverkliga" till "planera". Efter att du gått igenom processen kanske du bestämmer dig för att det viktigaste just nu är att fortsätta med samma plan, ändra planen eller välja ett annat av alternativen nedan. Om du väljer ett av alternativen nedan skriver du siffran 2 i rutan och så vidare.

Om du vill se fler handlingsplaner eller arbeta med ett annat ämne som lyfts fram i ert resultat från NFU-undersökningen går du till ncdchurchsurvey.org/cycle-starters

medkänsla

  • Tänk på en vän eller familjemedlem som inte verkar komma närmare Jesus. Ta en stund och fundera på vad du tror att Gud känner för den personen. Fundera på om dessa tankar är förenliga med kärleken hos en god far.
  • Fundera på hur effektivt din församling tar hand om behövande som redan är med i församlingen.
  • Fundera på om församlingens syn på trons kraft gör det svårt för vissa att erkänna att de har personliga problem.
  • Diskutera i din livsnära smågrupp hur ni kan se till att gruppen alltid är öppen för nya medlemmar och hur dessa personer mest sannolikt hittar till er grupp.
  • Diskutera med din livsnära smågrupp om det är enklare att skicka hjälp till personer på avlägsna platser än det är att gå över gatan för att hjälpa en behövande granne.
  • Tillbringa lite tid i församlingens närområde där utsatta människor samlas (t.ex. Arbetsförmedlingen eller Stadsmissionen) och be Gud att visa dig hur dina eller församlingens gåvor kan tillgodose de behov du ser.
  • Starta en livsnära smågrupp som prioriterar bön för gruppens medlemmar och deras behov.
  • Var beredd att prata om utmaningar och svårigheter du går igenom, så att andra känner sig mer bekväma med att prata om problem de möter i sin vardag.