Handlingsplaner

View all

Nu när du börjat förstå din församling lite bättre med hjälp av NFU-undersökningen är det dags att börja den gemensamma utvecklingen mot en sundare församling. Du har valt att börja experimentera och lära dig mer om temat till vänster. Välj en av handlingsplanerna och skriv siffran 1 i rutan. Sätt upp det här bladet på väggen och sätt igång!

Nästa gång du har ett möte med andra som också arbetar med ett tema går ni igenom frågorna med varandra - från "förverkliga" till "planera". Efter att du gått igenom processen kanske du bestämmer dig för att det viktigaste just nu är att fortsätta med samma plan, ändra planen eller välja ett annat av alternativen nedan. Om du väljer ett av alternativen nedan skriver du siffran 2 i rutan och så vidare.

Om du vill se fler handlingsplaner eller arbeta med ett annat ämne som lyfts fram i ert resultat från NFU-undersökningen går du till ncdchurchsurvey.org/cycle-starters

kreativitet

  • Ställ följande fråga till tre personer i församlingen som står dig nära: "Om du fick göra precis vad som helst i församlingen, vad skulle kännas mest meningsfullt för dig?" Avgör sedan om och hur du kan hjälpa dem med det, eller vem du behöver prata med för att göra det möjligt.
  • Fundera på det unika predikan åstadkommer och som inte kan åstadkommas lika bra eller bättre genom ett annat forum i församlingen.
  • Undersök hur församlingen kan dela evangeliet med hjälp av sociala medier.
  • Hjälp församlingen förstå att inspirerande gudstjänster bygger på att var och en bidrar med sina unika gåvor i gudstjänsten för att välsigna Gud och bygga upp församlingen. Hjälp enskilda personer att förstå vad deras bidrag skulle kunna vara och hur det kan ta sig uttryck före, under eller efter den officiella gudstjänsten.
  • Fundera på den tid som gudstjänsten tar i anspråk. Fundera på om just den tidslängden verkligen är optimal eller om det skulle tjäna till att antingen göra den längre eller kortare.
  • Tillbringa lite tid i församlingens närområde där utsatta människor samlas (t.ex. Arbetsförmedlingen eller Stadsmissionen) och be Gud att visa dig hur dina eller församlingens gåvor kan tillgodose de behov du ser.
  • Gör testet "The 3 Colors of Ministry Gift Test" (på engelska) på webbplatsen 3colorsofministry.org, ensam eller i grupp.
  • Tänk på delar av ditt liv som du upplever skulle behöva en utmaning från Gud. Fundera på vilken typ av utmaning du skulle behöva anta som innebär att du behöver lita ännu mer på Gud och att ni samarbetar mer som ett team.