Handlingsplaner

View all

Nu när du börjat förstå din församling lite bättre med hjälp av NFU-undersökningen är det dags att börja den gemensamma utvecklingen mot en sundare församling. Du har valt att börja experimentera och lära dig mer om temat till vänster. Välj en av handlingsplanerna och skriv siffran 1 i rutan. Sätt upp det här bladet på väggen och sätt igång!

Nästa gång du har ett möte med andra som också arbetar med ett tema går ni igenom frågorna med varandra - från "förverkliga" till "planera". Efter att du gått igenom processen kanske du bestämmer dig för att det viktigaste just nu är att fortsätta med samma plan, ändra planen eller välja ett annat av alternativen nedan. Om du väljer ett av alternativen nedan skriver du siffran 2 i rutan och så vidare.

Om du vill se fler handlingsplaner eller arbeta med ett annat ämne som lyfts fram i ert resultat från NFU-undersökningen går du till ncdchurchsurvey.org/cycle-starters

Gudsmedvetenhet

  • Analysera hur mycket av det ni sjunger i församlingen som faktiskt hjälper dig att fokusera på Gud och hjälper dig att förstå vem Gud är.
  • Om du ser att en andlig gåva används av en person som inte verkar förstå att han/hon har den gåvan, berätta för den personen hur du ser att Gud verkar genom den gåvan.
  • Tala om för Gud på morgonen vad du tänker göra under dagen, och använd ett vardagligt språk. Berätta vad du ser fram emot eller oroar dig för. Be sedan om hjälp. När dagen är slut berättar du för Gud hur dagen gick och om det var något som överraskade dig eller gjorde dig upprörd.
  • Läs Efesierbrevet 3:20. Be den allmänna bönen till Gud att han ska göra något i ditt liv som är mer du skulle kunna be om eller ens drömma om, så att du förnyas i ditt sätt att tjäna honom.
  • Skriv ned berättelser du hör i kyrkan om hur människor har fått uppleva Gud i sina liv. Välj bara berättelser du fått berättat för dig i första hand. Om du är tveksam kan du kontrollera fakta med den berörda personen.
  • Fundera på svåra situationer du möter i din vardag eller i ditt församlingsarbete. Om du sällan pratar om eller ens nämner dessa för Gud – fundera på vilken bild du har av Gud (och av dig själv). Fundera på vilka följder det får i ditt böneliv om du inte tar itu med betydande utmaningar.