Handlingsplaner

View all

Nu när du börjat förstå din församling lite bättre med hjälp av NFU-undersökningen är det dags att börja den gemensamma utvecklingen mot en sundare församling. Du har valt att börja experimentera och lära dig mer om temat till vänster. Välj en av handlingsplanerna och skriv siffran 1 i rutan. Sätt upp det här bladet på väggen och sätt igång!

Nästa gång du har ett möte med andra som också arbetar med ett tema går ni igenom frågorna med varandra - från "förverkliga" till "planera". Efter att du gått igenom processen kanske du bestämmer dig för att det viktigaste just nu är att fortsätta med samma plan, ändra planen eller välja ett annat av alternativen nedan. Om du väljer ett av alternativen nedan skriver du siffran 2 i rutan och så vidare.

Om du vill se fler handlingsplaner eller arbeta med ett annat ämne som lyfts fram i ert resultat från NFU-undersökningen går du till ncdchurchsurvey.org/cycle-starters

organisering

  • Ha som mål att ägna mer än 50 % av din tjänst i församlingen till attutveckla andra personer att tjäna inom ditt specifika verksamhetsområde.
  • Kom tidigt till gudstjänstenoch se till att du har tillräckligt med tid att slappna av och förbereda dig innan den börjar.
  • Bestäm och var tydliga med att kommunicera när ledningen ska träffas för att ytterligare diskutera NFU-processen och ställa frågor till varandra om arbetet med deras personliga handlingsplaner.
  • Fundera på det unika predikan åstadkommer och som inte kan åstadkommas lika bra eller bättre genom ett annat forum i församlingen.
  • Fundera på om församlingens program är för fullt för att ledarna ska hinna mötas regelbundet för att reflektera ordentligt över församlingens historia och planera för församlingens framtid. Fundera på om balansen mellan kvantitet och kvalitet i församlingsverksamheten behöver korrigeras.
  • Lyft fram församlingens livsnära smågrupper på ett kreativt sätt så att det blir lättare att få en översikt över grupperna (när och hur ofta de träffas, åldersgrupp, könsindelning, ämnen, format osv.).
  • Se om det finns något område inom församlingen eller de livsnära smågrupperna där kommunikationen inte fungerar och samarbeta med ledningen för att åtgärda detta.
  • Uppdatera de som du leder varje vecka om vad de ska prioritera just nu. Fråga dem om det finns några andra uppgifter som de anser vara viktiga för tillfället och kom överens om var dessa passar in i planeringen.
  • Maak gebruik van het NCD Rentmeesterschap Test proces om je team of groep te helpen om effectiever gebruik te maken van hun tijd, bezittingen en talenten. 3colorsofstewardship.life