Handlingsplaner

View all

Nu när du börjat förstå din församling lite bättre med hjälp av NFU-undersökningen är det dags att börja den gemensamma utvecklingen mot en sundare församling. Du har valt att börja experimentera och lära dig mer om temat till vänster. Välj en av handlingsplanerna och skriv siffran 1 i rutan. Sätt upp det här bladet på väggen och sätt igång!

Nästa gång du har ett möte med andra som också arbetar med ett tema går ni igenom frågorna med varandra - från "förverkliga" till "planera". Efter att du gått igenom processen kanske du bestämmer dig för att det viktigaste just nu är att fortsätta med samma plan, ändra planen eller välja ett annat av alternativen nedan. Om du väljer ett av alternativen nedan skriver du siffran 2 i rutan och så vidare.

Om du vill se fler handlingsplaner eller arbeta med ett annat ämne som lyfts fram i ert resultat från NFU-undersökningen går du till ncdchurchsurvey.org/cycle-starters

tillit

  • Avsätt mer tid än vanligt i ett kommande möte där du på ett tydligt sätt lägger undan dagordningen, kalendern, telefonen och alla andra distraktionsmoment för att enbart rikta din uppmärksamhet mot personen du har mötet med.
  • Be din livsnära smågrupp att be för ett specifikt behov du har.
  • Fundera på om församlingens program är för fullt för att ledarna ska hinna mötas regelbundet för att reflektera ordentligt över församlingens historia och planera för församlingens framtid. Fundera på om balansen mellan kvantitet och kvalitet i församlingsverksamheten behöver korrigeras.
  • Fundera på om församlingens syn på trons kraft gör det svårt för vissa att erkänna att de har personliga problem.
  • Utveckla minst en ny relation i församlingen där både du och den andra personen öppet kan prata om era personliga utmaningar.
  • Ladda ned eller köp en bibelläsningsplan och börja använda den. Välj en tid på dagen när du har tid och är tillräckligt avslappnad för bibelläsning. Om det behövs kan du skära ned på en annan aktivitet eller be någon om hjälp för att få tid över. Prata med någon om vad du har lärt dig eller blivit påmind om genom din läsning.
  • Om du har en problematisk relation till någon i församlingen – ta hjälp av en objektiv person som kan hjälpa er att lösa problemen och som inte ger upp förrän ni har försonats.
  • Var beredd att prata om utmaningar och svårigheter du går igenom, så att andra känner sig mer bekväma med att prata om problem de möter i sin vardag.
  • Skriv ned alla anledningar till att du tycker att det är jobbigt att prata med andra i församlingen eller den livsnära smågruppen om problem i ditt liv. Be att du ska få hjälp av andra och att du ska hitta sätt att ta dig över dessa hinder.