Handlingsplaner

View all

Nu när du börjat förstå din församling lite bättre med hjälp av NFU-undersökningen är det dags att börja den gemensamma utvecklingen mot en sundare församling. Du har valt att börja experimentera och lära dig mer om temat till vänster. Välj en av handlingsplanerna och skriv siffran 1 i rutan. Sätt upp det här bladet på väggen och sätt igång!

Nästa gång du har ett möte med andra som också arbetar med ett tema går ni igenom frågorna med varandra - från "förverkliga" till "planera". Efter att du gått igenom processen kanske du bestämmer dig för att det viktigaste just nu är att fortsätta med samma plan, ändra planen eller välja ett annat av alternativen nedan. Om du väljer ett av alternativen nedan skriver du siffran 2 i rutan och så vidare.

Om du vill se fler handlingsplaner eller arbeta med ett annat ämne som lyfts fram i ert resultat från NFU-undersökningen går du till ncdchurchsurvey.org/cycle-starters

lärande

  • Hjälp församlingsledningen att bygga upp ett resursbibliotek för nuvarande och potentiella smågruppsledare. Fokusera särskilt på resurser som är relevanta för de teman och frågor som identifierats som minimifaktorer i församlingen.
  • Fundera på hur du kan få frivilliga i församlingen att delta i NFU-processen så att de kan gå igenom minimifaktorerna på ett personligt och praktiskt plan (se Strategiguiden för förslag).
  • Fundera på det unika predikan åstadkommer och som inte kan åstadkommas lika bra eller bättre genom ett annat forum i församlingen.
  • Skapa en kortfattad presentation över tillgängliga bibelöversättningar och parafraser som kan hjälpa församlingsmedlemmarna att välja utifrån deras behov.
  • Ladda ned eller köp en bibelläsningsplan och börja använda den. Välj en tid på dagen när du har tid och är tillräckligt avslappnad för bibelläsning. Om det behövs kan du skära ned på en annan aktivitet eller be någon om hjälp för att få tid över. Prata med någon om vad du har lärt dig eller blivit påmind om genom din läsning.
  • Uppmuntra personer ur församlingsledningen att turas om att träffa andra ledningsgrupper i församlingen för att se vad de gör och få nya perspektiv.
  • Diskutera följande ämne i den livsnära smågruppen: Om en församling ska fortsätta utvecklas måste alla medlemmar fortsätta utvecklas.
  • Finn en måte å holde lønnede og ulønnede medarbeidere oppdatert om konferanser og kurs i regi av menigheten eller andre.