Handlingsplaner

View all

Nu när du börjat förstå din församling lite bättre med hjälp av NFU-undersökningen är det dags att börja den gemensamma utvecklingen mot en sundare församling. Du har valt att börja experimentera och lära dig mer om temat till vänster. Välj en av handlingsplanerna och skriv siffran 1 i rutan. Sätt upp det här bladet på väggen och sätt igång!

Nästa gång du har ett möte med andra som också arbetar med ett tema går ni igenom frågorna med varandra - från "förverkliga" till "planera". Efter att du gått igenom processen kanske du bestämmer dig för att det viktigaste just nu är att fortsätta med samma plan, ändra planen eller välja ett annat av alternativen nedan. Om du väljer ett av alternativen nedan skriver du siffran 2 i rutan och så vidare.

Om du vill se fler handlingsplaner eller arbeta med ett annat ämne som lyfts fram i ert resultat från NFU-undersökningen går du till ncdchurchsurvey.org/cycle-starters

tränande/fostrande

  • Be en församlingsledare du ser upp till att ge förslag på hur du på ett mer fruktbart sätt kan bidra till församlingens liv och arbete.
  • Fråga tre personer i församlingen som har förtroende för digvad de skulle vilja göra bättre eller hur de vill växa i sin tro. Fråga dem efter en vecka eller två vilka framsteg de har gjort.
  • Fråga din pastor eller dina pastorer vilka specifika saker du kan be för dem om.
  • Överväg ett betalningsupplägg för kurser där deltagaren betalar hälften av studiekostnaden och församlingen hälften, som ett sätt att stärka tanken om partnerskap i församlingsarbetet.
  • Fundera på om din församling har ett så fullt program att du och andra inte hinner få någon kvalitetstid med vänner och familjemedlemmar som ännu inte känner Jesus.
  • Om det finns en nybliven kristen i församlingen – fråga hur det går och om du kan hjälpa honom/henne på något sätt.
  • Träffa en person ur samma verksamhetsområde utanför verksamhetsmötena. Välj en person som verkar ha en stark önskan att utvecklas. Låt dessa möten handla mer om den personens utvecklingsmål och utmaningar och fokusera mindre på de uppgifter ni utför tillsammans. Hjälp personen att uppnå dessa mål och stäm av framstegen varje gång ni träffas.
  • Samarbeta med församlingens ledare för att ge bättre utbildning och stöd till nuvarande och potentiella smågruppsledare.