Handlingsplaner

View all

Nu när du börjat förstå din församling lite bättre med hjälp av NFU-undersökningen är det dags att börja den gemensamma utvecklingen mot en sundare församling. Du har valt att börja experimentera och lära dig mer om temat till vänster. Välj en av handlingsplanerna och skriv siffran 1 i rutan. Sätt upp det här bladet på väggen och sätt igång!

Nästa gång du har ett möte med andra som också arbetar med ett tema går ni igenom frågorna med varandra - från "förverkliga" till "planera". Efter att du gått igenom processen kanske du bestämmer dig för att det viktigaste just nu är att fortsätta med samma plan, ändra planen eller välja ett annat av alternativen nedan. Om du väljer ett av alternativen nedan skriver du siffran 2 i rutan och så vidare.

Om du vill se fler handlingsplaner eller arbeta med ett annat ämne som lyfts fram i ert resultat från NFU-undersökningen går du till ncdchurchsurvey.org/cycle-starters

omsorg

  • Avsätt mer tid än vanligt i ett kommande möte där du på ett tydligt sätt lägger undan dagordningen, kalendern, telefonen och alla andra distraktionsmoment för att enbart rikta din uppmärksamhet mot personen du har mötet med.
  • Fråga ledaren/ledarna för denlivsnära smågrupp du tillhör hur du kan be för dem eller på annat sätt hjälpa dem att utföra sin uppgift på bästa sätt.
  • Fundera på om församlingens syn på trons kraft gör det svårt för vissa att erkänna att de har personliga problem.
  • Lyft fram församlingens livsnära smågrupper på ett kreativt sätt så att det blir lättare att få en översikt över grupperna (när och hur ofta de träffas, åldersgrupp, könsindelning, ämnen, format osv.).
  • Anordna en smågruppssamling i ditt hem och ansträng dig för att göra det till en så välkomnande upplevelse som möjligt. Fundera på vem som skulle kunna leda samlingen och vem som skulle vilja delta i den.
  • Bjud in en ny person till den livsnära smågrupp du tillhör.
  • Bjud några församlingsmedlemmar som du inte känner så väl på mat hemma hos dig eller på restaurang.
  • När du träffar andra församlingsmedlemmar – erbjud dig att be för dem innan ni bryter upp. Du kan be för ett specifikt problem eller be om Guds rika välsignelse över den personen.