Handlingsplaner

View all

Nu när du börjat förstå din församling lite bättre med hjälp av NFU-undersökningen är det dags att börja den gemensamma utvecklingen mot en sundare församling. Du har valt att börja experimentera och lära dig mer om temat till vänster. Välj en av handlingsplanerna och skriv siffran 1 i rutan. Sätt upp det här bladet på väggen och sätt igång!

Nästa gång du har ett möte med andra som också arbetar med ett tema går ni igenom frågorna med varandra - från "förverkliga" till "planera". Efter att du gått igenom processen kanske du bestämmer dig för att det viktigaste just nu är att fortsätta med samma plan, ändra planen eller välja ett annat av alternativen nedan. Om du väljer ett av alternativen nedan skriver du siffran 2 i rutan och så vidare.

Om du vill se fler handlingsplaner eller arbeta med ett annat ämne som lyfts fram i ert resultat från NFU-undersökningen går du till ncdchurchsurvey.org/cycle-starters

lagarbete

  • Ha som mål att ägna mer än 50 % av din tjänst i församlingen till attutveckla andra personer att tjäna inom ditt specifika verksamhetsområde.
  • Träffa teammedlemmar från ditt verksamhetsområde i ett socialt sammanhang där det enda syftet är att umgås och lära känna varandra bättre.
  • Ta reda på vilka i församlingen som arbetar med att hjälpa behövande (mat, kläder, rådgivning, själavård osv.). Fundera på hur deras insatser kan integreras bättre med församlingens andra verksamhetsområden, så att de behövande kan få ytterligare hjälp.
  • Om du är smågruppsledare kan du be någon i din grupp att leda en del av samlingen. Be honom/henne att göra det igen om han/hon tyckte om det och vill ha mer erfarenhet.
  • Uppdatera de som du leder varje vecka om vad de ska prioritera just nu. Fråga dem om det finns några andra uppgifter som de anser vara viktiga för tillfället och kom överens om var dessa passar in i planeringen.
  • Skriv ned alla negativa saker med samarbete som du kommer på. Var ärlig och noggrann. Skriv sedan ned alla fördelar med samarbete som du kommer på (i vetskap om att NFU har visat att samarbete är avgörande för en långsiktig och sund utveckling). Utöka listan tills den är mer övertygande än listan med negativa saker.
  • Use the NCD Stewardship Test process to help your team or group to more effectively use their available time, treasure, and talent. 3colorsofstewardship.life