Handlingsplaner

View all

Nu när du börjat förstå din församling lite bättre med hjälp av NFU-undersökningen är det dags att börja den gemensamma utvecklingen mot en sundare församling. Du har valt att börja experimentera och lära dig mer om temat till vänster. Välj en av handlingsplanerna och skriv siffran 1 i rutan. Sätt upp det här bladet på väggen och sätt igång!

Nästa gång du har ett möte med andra som också arbetar med ett tema går ni igenom frågorna med varandra - från "förverkliga" till "planera". Efter att du gått igenom processen kanske du bestämmer dig för att det viktigaste just nu är att fortsätta med samma plan, ändra planen eller välja ett annat av alternativen nedan. Om du väljer ett av alternativen nedan skriver du siffran 2 i rutan och så vidare.

Om du vill se fler handlingsplaner eller arbeta med ett annat ämne som lyfts fram i ert resultat från NFU-undersökningen går du till ncdchurchsurvey.org/cycle-starters

inkluderande

  • Fundera på hur församlingen visar sin uppskattning för personer med gåvan att evangelisera, och hur man får dem att känna sig. Om det finns några sådana personer i din församling kan du fråga dem hur de upplever att deras gåva uppskattas av församlingen.
  • Diskutera i din livsnära smågrupp hur ni kan se till att gruppen alltid är öppen för nya medlemmar och hur dessa personer mest sannolikt hittar till er grupp.
  • Anordna en smågruppssamling i ditt hem och ansträng dig för att göra det till en så välkomnande upplevelse som möjligt. Fundera på vem som skulle kunna leda samlingen och vem som skulle vilja delta i den.
  • Bjud in en ny person till den livsnära smågrupp du tillhör.
  • Bjud några församlingsmedlemmar som du inte känner så väl på mat hemma hos dig eller på restaurang.
  • När du kommer till församlingens gudstjänst fundera på hur en ny besökare skulle uppleva besöket. Hur kan du upplevelsen mer välkomnande och positiv för de som besöker gudstjänsten för första gången?
  • Prata med minst en person som du inte vanligtvis pratar med under gudstjänsten den här veckan.
  • Fråga någon ur församlingsledningen hur mycket mötestid ledningen ägnar åt att planera för församlingens framtida utveckling och vilka resurser de använder för att göra det.