Handlingsplaner

View all

Nu när du börjat förstå din församling lite bättre med hjälp av NFU-undersökningen är det dags att börja den gemensamma utvecklingen mot en sundare församling. Du har valt att börja experimentera och lära dig mer om temat till vänster. Välj en av handlingsplanerna och skriv siffran 1 i rutan. Sätt upp det här bladet på väggen och sätt igång!

Nästa gång du har ett möte med andra som också arbetar med ett tema går ni igenom frågorna med varandra - från "förverkliga" till "planera". Efter att du gått igenom processen kanske du bestämmer dig för att det viktigaste just nu är att fortsätta med samma plan, ändra planen eller välja ett annat av alternativen nedan. Om du väljer ett av alternativen nedan skriver du siffran 2 i rutan och så vidare.

Om du vill se fler handlingsplaner eller arbeta med ett annat ämne som lyfts fram i ert resultat från NFU-undersökningen går du till ncdchurchsurvey.org/cycle-starters

Q10

  • Fråga tre personer som är mycket olika varandra vilket bibelställe eller ämne som på bästa sätt skulle hjälpa församlingen att mogna som kristna.
  • Be två eller tre personer att ge muntlig eller skriftlig feedback på dina predikningar. Be både om allmänna kommentarer och mer specifik feedback på hur du kan bli bättre på att förklara bibliska principer och deras tillämpning i vardagen.
  • Fundera på det unika predikan åstadkommer och som inte kan åstadkommas lika bra eller bättre genom ett annat forum i församlingen.
  • Uppmuntra åhörarna att fundera på hur predikan de lyssnar på är relevant för deras liv och hur de kan berätta för andra personer om vad de lärt sig och upptäkt.
  • Se till att det finns enmodern bibelöversättning tillgänglig i församlingens kyrkbänkar.
  • Nästa gång du hör en biblisk princip i en predikan som du kan ta till dig och tillämpa i ditt liv – låt predikanten veta vad du lärt dig och hur du tänker tillämpa det i ditt liv.
  • Håll en serie predikningar om minimifaktorerna inom NFU. Förklara varför detta är så viktigt för församlingens framtid. För största möjliga effekt, se till att personer med stort förtroende i församlingen har börjat bearbeta frågorna praktiskt innan du förväntar dig att resten av församlingen ska göra det.
  • Gör testet "The 3 Colors of Your Spirituality" (på engelska) på webbplatsen 3colorsofyourspirituality.org, ensam eller i grupp.