Handlingsplaner

View all

Nu när du börjat förstå din församling lite bättre med hjälp av NFU-undersökningen är det dags att börja den gemensamma utvecklingen mot en sundare församling. Du har valt att börja experimentera och lära dig mer om temat till vänster. Välj en av handlingsplanerna och skriv siffran 1 i rutan. Sätt upp det här bladet på väggen och sätt igång!

Nästa gång du har ett möte med andra som också arbetar med ett tema går ni igenom frågorna med varandra - från "förverkliga" till "planera". Efter att du gått igenom processen kanske du bestämmer dig för att det viktigaste just nu är att fortsätta med samma plan, ändra planen eller välja ett annat av alternativen nedan. Om du väljer ett av alternativen nedan skriver du siffran 2 i rutan och så vidare.

Om du vill se fler handlingsplaner eller arbeta med ett annat ämne som lyfts fram i ert resultat från NFU-undersökningen går du till ncdchurchsurvey.org/cycle-starters

Q12

  • Analysera hur mycket av det ni sjunger i församlingen som faktiskt hjälper dig att fokusera på Gud och hjälper dig att förstå vem Gud är.
  • Kom tidigt till gudstjänstenoch se till att du har tillräckligt med tid att slappna av och förbereda dig innan den börjar.
  • Gör en enkätundersökning för att ta reda på vilka 20 sånger, psalmer eller musikstycken som upplevs som mest inspirerande. Be personer som svarat på undersökningen att under gudstjänsten berätta varför ett visst musikstycke inspirerar dem. Spela sedan stycket under gudstjänsten.
  • Se till att det finns enmodern bibelöversättning tillgänglig i församlingens kyrkbänkar.
  • Diskutera i den livsnära smågruppen på vilka sätt man kan uppleva Gud under gudstjänsten.
  • Skapa ögonkontakt och skaka hand med eller hälsa på någon från församlingen som du haft en spänd relation tilloch fråga hur det är med honom/henne.
  • Gör testet "The 3 Colors of Your Spirituality" (på engelska) på webbplatsen 3colorsofyourspirituality.org, ensam eller i grupp.
  • Skriv ned minst fem tillfällen när du har upplevt något från Gud under gudstjänsten.