Handlingsplaner

View all

Nu när du börjat förstå din församling lite bättre med hjälp av NFU-undersökningen är det dags att börja den gemensamma utvecklingen mot en sundare församling. Du har valt att börja experimentera och lära dig mer om temat till vänster. Välj en av handlingsplanerna och skriv siffran 1 i rutan. Sätt upp det här bladet på väggen och sätt igång!

Nästa gång du har ett möte med andra som också arbetar med ett tema går ni igenom frågorna med varandra - från "förverkliga" till "planera". Efter att du gått igenom processen kanske du bestämmer dig för att det viktigaste just nu är att fortsätta med samma plan, ändra planen eller välja ett annat av alternativen nedan. Om du väljer ett av alternativen nedan skriver du siffran 2 i rutan och så vidare.

Om du vill se fler handlingsplaner eller arbeta med ett annat ämne som lyfts fram i ert resultat från NFU-undersökningen går du till ncdchurchsurvey.org/cycle-starters

Q16

  • Fråga flera personer i din församling vilka gåvor och talanger de anser att du har och hur du bäst kan använda dem för att bygga upp din församling.
  • Hjälp ledningen att komma på hur de kontinuerlig kan visa uppskattning för kyrkans frivilligarbetare.
  • Tänk på tre personer som bidrar på ett värdefullt sätt till församlingens liv och arbete och var noga med att tacka var och en personligen.
  • Om du uppskattar predikningarna, ta dig tid att uppmuntra predikanten med specifik feedback om varför du uppskattar dem.
  • Om du ser att en andlig gåva används av en person som inte verkar förstå att han/hon har den gåvan, berätta för den personen hur du ser att Gud verkar genom den gåvan.
  • Läs Efesierbrevet 3:20. Be den allmänna bönen till Gud att han ska göra något i ditt liv som är mer du skulle kunna be om eller ens drömma om, så att du förnyas i ditt sätt att tjäna honom.
  • Ta tid före dina möten den här veckan (måltider med familjen, lednings- eller teammöten, ett mentormöte osv.) och tänk på något positivt du vill lyfta fram med personen eller gruppen du möter och dela det med dem.
  • Be en ledare i församlingen att tala om för dig hur han eller hon anser att ditt bidrag passar in i församlingslivets allmänna inriktning.