Handlingsplaner

View all

Nu när du börjat förstå din församling lite bättre med hjälp av NFU-undersökningen är det dags att börja den gemensamma utvecklingen mot en sundare församling. Du har valt att börja experimentera och lära dig mer om temat till vänster. Välj en av handlingsplanerna och skriv siffran 1 i rutan. Sätt upp det här bladet på väggen och sätt igång!

Nästa gång du har ett möte med andra som också arbetar med ett tema går ni igenom frågorna med varandra - från "förverkliga" till "planera". Efter att du gått igenom processen kanske du bestämmer dig för att det viktigaste just nu är att fortsätta med samma plan, ändra planen eller välja ett annat av alternativen nedan. Om du väljer ett av alternativen nedan skriver du siffran 2 i rutan och så vidare.

Om du vill se fler handlingsplaner eller arbeta med ett annat ämne som lyfts fram i ert resultat från NFU-undersökningen går du till ncdchurchsurvey.org/cycle-starters

Q17

  • Be någon som du känner väl och som har en mogen kristen tro att föreslå en utmaning du skulle kunna anta för att utveckla din tro. Redogör sedan för den personen hur det har gått med utmaningen.
  • Fråga tre personer i församlingen som har förtroende för digvad de skulle vilja göra bättre eller hur de vill växa i sin tro. Fråga dem efter en vecka eller två vilka framsteg de har gjort.
  • Fundera på om du är mer benägen att ge folk komplimanger för det de har gjort bra eller ifrågasätta dem för åtaganden de inte har fullgjort.
  • Planera in mötesdatum (inte längre än sex månader fram) med var och en som du leder. Möten ska fokusera på att utveckla och stödja personen i hans/hennes tjänst och hjälpa personen att växa i sin uppgift.
  • Be församlingsledningen att utveckla en effektiv process för att vid behov hantera spänningar och konflikter i församlingen.
  • Berätta för en nära vän i församlingen om ettav dina mer ambitiösa mål för den kommande veckan. Be vännen att följa upp med dig efterföljande vecka för att se hur det gått.
  • Nästa gång du ber en församlingsmedlem att göra något, se till att diskutera en tidsplan för att följa upp genomförandet och fullföljandet av uppgiften.
  • Nästa gång du ber en församlingsmedlem att göra något, be dem att svara definitivt "ja" eller "nej". Var tydlig med att du föredrar ett definitivt "nej" än något som skulle kunna tolkas som ett "ja".