Handlingsplaner

View all

Nu när du börjat förstå din församling lite bättre med hjälp av NFU-undersökningen är det dags att börja den gemensamma utvecklingen mot en sundare församling. Du har valt att börja experimentera och lära dig mer om temat till vänster. Välj en av handlingsplanerna och skriv siffran 1 i rutan. Sätt upp det här bladet på väggen och sätt igång!

Nästa gång du har ett möte med andra som också arbetar med ett tema går ni igenom frågorna med varandra - från "förverkliga" till "planera". Efter att du gått igenom processen kanske du bestämmer dig för att det viktigaste just nu är att fortsätta med samma plan, ändra planen eller välja ett annat av alternativen nedan. Om du väljer ett av alternativen nedan skriver du siffran 2 i rutan och så vidare.

Om du vill se fler handlingsplaner eller arbeta med ett annat ämne som lyfts fram i ert resultat från NFU-undersökningen går du till ncdchurchsurvey.org/cycle-starters

Q18

  • Bestäm och var tydliga med att kommunicera när ledningen ska träffas för att ytterligare diskutera NFU-processen och ställa frågor till varandra om arbetet med deras personliga handlingsplaner.
  • Överväg att inrätta mindre arbetsgrupper som planerar församlingslivet kring de övergripande NFU-områdena Gemenskap, Tjänst och Tro (se NFU Summeringsguiden). Uppmuntra dessa grupper att ge regelbunden feedback tillförsamligsledningen och församlingen.
  • Fundera på om församlingens program är för fullt för att ledarna ska hinna mötas regelbundet för att reflektera ordentligt över församlingens historia och planera för församlingens framtid. Fundera på om balansen mellan kvantitet och kvalitet i församlingsverksamheten behöver korrigeras.
  • Fundera på vilka som verkligen behöver vara med på ett ledningsmöte utifrån de ämnen som ska diskuteras. Ge övriga frihet att välja om de vill närvara eller lägga energi på en annan del av församlingslivet.
  • Om det finns någon i din församling med gåvan att evangelisera kan du fråga den personen hur du, utifrån dina gåvor, kan arbeta med honom/henne för att föra fler människor till Jesus.
  • Undersök hur man kan använda videokonferensteknik i några av ledningsmötena för att få kontinuitet i planeringen även om det ibland kan vara svårt för vissa att anpassa sina scheman eller vara fysiskt närvarande.
  • Samarbeta med församlingens ledare för att ge bättre utbildning och stöd till nuvarande och potentiella smågruppsledare.
  • Fråga någon ur församlingsledningen hur mycket mötestid ledningen ägnar åt att planera för församlingens framtida utveckling och vilka resurser de använder för att göra det.