Handlingsplaner

View all

Nu när du börjat förstå din församling lite bättre med hjälp av NFU-undersökningen är det dags att börja den gemensamma utvecklingen mot en sundare församling. Du har valt att börja experimentera och lära dig mer om temat till vänster. Välj en av handlingsplanerna och skriv siffran 1 i rutan. Sätt upp det här bladet på väggen och sätt igång!

Nästa gång du har ett möte med andra som också arbetar med ett tema går ni igenom frågorna med varandra - från "förverkliga" till "planera". Efter att du gått igenom processen kanske du bestämmer dig för att det viktigaste just nu är att fortsätta med samma plan, ändra planen eller välja ett annat av alternativen nedan. Om du väljer ett av alternativen nedan skriver du siffran 2 i rutan och så vidare.

Om du vill se fler handlingsplaner eller arbeta med ett annat ämne som lyfts fram i ert resultat från NFU-undersökningen går du till ncdchurchsurvey.org/cycle-starters

Q19

  • Åta dig att be för en ny kristens anhöriga som ännu inte känner Jesus. Förklara att Gud kan skapa tillfällen att dela evangeliet i ord och handling genom dessa böner, och uppmuntra honom/henne att hålla ögonen öppna efter dessa tillfällen.
  • Fundera på om avsaknaden av nya kristna i din församling kan ha något samband med att församlingsmedlemmar som varit kristna länge tappat glädjen och hoppet i frälsningen. Prata med någon om vad det kan betyda för dig personligen.
  • Skapa en kortfattad presentation över tillgängliga bibelöversättningar och parafraser som kan hjälpa församlingsmedlemmarna att välja utifrån deras behov.
  • Be en ny kristen (eller någon som nyligen har tagit ett nytt trosbeslut) att dela sin berättelse med församlingen. Låt personen framföra detta på det sätt han/hon är mest bekväm med (tal, text, sång, konst osv.).
  • Bjud in en nybliven kristen att delta i ett församlingsteam som fokuserar på att tjäna i samhället. Försök att anpassa uppgifterna till personens unika gåvor.
  • Tillbringa lite tid i församlingens närområde där utsatta människor samlas (t.ex. Arbetsförmedlingen eller Stadsmissionen) och be Gud att visa dig hur dina eller församlingens gåvor kan tillgodose de behov du ser.