Handlingsplaner

View all

Nu när du börjat förstå din församling lite bättre med hjälp av NFU-undersökningen är det dags att börja den gemensamma utvecklingen mot en sundare församling. Du har valt att börja experimentera och lära dig mer om temat till vänster. Välj en av handlingsplanerna och skriv siffran 1 i rutan. Sätt upp det här bladet på väggen och sätt igång!

Nästa gång du har ett möte med andra som också arbetar med ett tema går ni igenom frågorna med varandra - från "förverkliga" till "planera". Efter att du gått igenom processen kanske du bestämmer dig för att det viktigaste just nu är att fortsätta med samma plan, ändra planen eller välja ett annat av alternativen nedan. Om du väljer ett av alternativen nedan skriver du siffran 2 i rutan och så vidare.

Om du vill se fler handlingsplaner eller arbeta med ett annat ämne som lyfts fram i ert resultat från NFU-undersökningen går du till ncdchurchsurvey.org/cycle-starters

Q21

  • Tillsammans med den livsnära smågrupp du tillhör, anordna en middag eller en fest och bjud in andra vänner.
  • Fundera på om din församling har ett så fullt program att du och andra inte hinner få någon kvalitetstid med vänner och familjemedlemmar som ännu inte känner Jesus.
  • Undersök hur församlingen kan dela evangeliet med hjälp av sociala medier.
  • Diskutera i din livsnära smågrupp hur ni kan se till att gruppen alltid är öppen för nya medlemmar och hur dessa personer mest sannolikt hittar till er grupp.
  • Gör en lista över alla aktiviteter som pågår i församlingen och uppskatta hur stor procentandel av församlingens tid, energi och resurser som går till att föra icke-troende till Jesus. Berätta om dina observationer för en person ur församlingsledningen.
  • Anordna en fest och bjud in dina vänner (både kristna och icke-kristna). Temat kan vara något i stil med "en hyllning till livet".
  • Fundera på hur Jesus löfte om liv i överflöd kan se ut rent praktiskt för en eller två av dina vänner eller släktingar som ännu inte känner Jesus. Var specifik.
  • Skriv ned namnen på tre vänner eller släktingar och skriv sedan ned tre behov för var och en av dem. Ta dig tid att dagligen be en kort bön för varje person baserat på dessa behov.