Handlingsplaner

View all

Nu när du börjat förstå din församling lite bättre med hjälp av NFU-undersökningen är det dags att börja den gemensamma utvecklingen mot en sundare församling. Du har valt att börja experimentera och lära dig mer om temat till vänster. Välj en av handlingsplanerna och skriv siffran 1 i rutan. Sätt upp det här bladet på väggen och sätt igång!

Nästa gång du har ett möte med andra som också arbetar med ett tema går ni igenom frågorna med varandra - från "förverkliga" till "planera". Efter att du gått igenom processen kanske du bestämmer dig för att det viktigaste just nu är att fortsätta med samma plan, ändra planen eller välja ett annat av alternativen nedan. Om du väljer ett av alternativen nedan skriver du siffran 2 i rutan och så vidare.

Om du vill se fler handlingsplaner eller arbeta med ett annat ämne som lyfts fram i ert resultat från NFU-undersökningen går du till ncdchurchsurvey.org/cycle-starters

Q25

  • Be två eller tre personer att ge muntlig eller skriftlig feedback på dina predikningar. Be både om allmänna kommentarer och mer specifik feedback på hur du kan bli bättre på att förklara bibliska principer och deras tillämpning i vardagen.
  • Tänk på en talare som du tycker särskilt mycket om att lyssna på. Vad är det i hans/hennes personlighet eller sätt att kommunicera som tilltalar dig?
  • Fundera på det unika predikan åstadkommer och som inte kan åstadkommas lika bra eller bättre genom ett annat forum i församlingen.
  • Tänk på en person som skulle kunna börja predika i församlingen. Uppmuntra personen att predika någon gång ibland och ge det stöd han/hon behöver för att klara av uppgiften (t ex genom att ge feedback efteråt).
  • Om du uppskattar predikningarna, ta dig tid att uppmuntra predikanten med specifik feedback om varför du uppskattar dem.
  • Fundera på varför predikningarna i gudstjänsten är så långa som de är. Vilken skillnad skulle det göra om de i regel var kortare eller längre, eller i vissa fall mycket kortare?