Handlingsplaner

View all

Nu när du börjat förstå din församling lite bättre med hjälp av NFU-undersökningen är det dags att börja den gemensamma utvecklingen mot en sundare församling. Du har valt att börja experimentera och lära dig mer om temat till vänster. Välj en av handlingsplanerna och skriv siffran 1 i rutan. Sätt upp det här bladet på väggen och sätt igång!

Nästa gång du har ett möte med andra som också arbetar med ett tema går ni igenom frågorna med varandra - från "förverkliga" till "planera". Efter att du gått igenom processen kanske du bestämmer dig för att det viktigaste just nu är att fortsätta med samma plan, ändra planen eller välja ett annat av alternativen nedan. Om du väljer ett av alternativen nedan skriver du siffran 2 i rutan och så vidare.

Om du vill se fler handlingsplaner eller arbeta med ett annat ämne som lyfts fram i ert resultat från NFU-undersökningen går du till ncdchurchsurvey.org/cycle-starters

Q28

  • Avsätt mer tid än vanligt i ett kommande möte där du på ett tydligt sätt lägger undan dagordningen, kalendern, telefonen och alla andra distraktionsmoment för att enbart rikta din uppmärksamhet mot personen du har mötet med.
  • Fråga din pastor eller dina pastorer vilka specifika saker du kan be för dem om.
  • Fundera på om församlingens program är för fullt för att ledarna ska hinna mötas regelbundet för att reflektera ordentligt över församlingens historia och planera för församlingens framtid. Fundera på om balansen mellan kvantitet och kvalitet i församlingsverksamheten behöver korrigeras.
  • Rita upp ett organisationsschema över församlingen som visar hur du upplever att saker och ting fungerar (vem fattar beslut, vem rapporterar till vem, funktioner och ansvarsområden, kommunikationskanaler osv.) och be någon ur församlingsledningen att kommentera dina observationer.
  • Berätta för församlingen eller ditt team om en fritidsaktivitet du uppskattat den senaste tiden, och förklara varför du upplevde den som positiv.
  • Lägg märke till hur ofta någon i din församling inleder en konversation med "Jag vet att du är upptagen ...". Tänk på vilka signaler du sänder ut om hur mycket tid du har för dem.
  • Gör testet "The 3 Colors of Ministry Gift Test" (på engelska) på webbplatsen 3colorsofministry.org, ensam eller i grupp.
  • Maak gebruik van het NCD Rentmeesterschap Test proces om je team of groep te helpen om effectiever gebruik te maken van hun tijd, bezittingen en talenten. 3colorsofstewardship.life