Handlingsplaner

View all

Nu när du börjat förstå din församling lite bättre med hjälp av NFU-undersökningen är det dags att börja den gemensamma utvecklingen mot en sundare församling. Du har valt att börja experimentera och lära dig mer om temat till vänster. Välj en av handlingsplanerna och skriv siffran 1 i rutan. Sätt upp det här bladet på väggen och sätt igång!

Nästa gång du har ett möte med andra som också arbetar med ett tema går ni igenom frågorna med varandra - från "förverkliga" till "planera". Efter att du gått igenom processen kanske du bestämmer dig för att det viktigaste just nu är att fortsätta med samma plan, ändra planen eller välja ett annat av alternativen nedan. Om du väljer ett av alternativen nedan skriver du siffran 2 i rutan och så vidare.

Om du vill se fler handlingsplaner eller arbeta med ett annat ämne som lyfts fram i ert resultat från NFU-undersökningen går du till ncdchurchsurvey.org/cycle-starters

Q30

  • Avsätt mer tid än vanligt i ett kommande möte där du på ett tydligt sätt lägger undan dagordningen, kalendern, telefonen och alla andra distraktionsmoment för att enbart rikta din uppmärksamhet mot personen du har mötet med.
  • Fundera på om församlingens syn på trons kraft gör det svårt för vissa att erkänna att de har personliga problem.
  • Utveckla minst en ny relation i församlingen där både du och den andra personen öppet kan prata om era personliga utmaningar.
  • Om det finns en nybliven kristen i församlingen – fråga hur det går och om du kan hjälpa honom/henne på något sätt.
  • Om du hamnar i ett negativt samtal under den kommande veckan, prata istället om det positiva med personen du pratar med eller om situationen samtalet handlar om.
  • Gör testet "Kärlekens 3 färger" på webbplatsen 3colorsoflove.org, ensam eller i grupp.
  • Skriv ned alla anledningar till att du tycker att det är jobbigt att prata med andra i församlingen eller den livsnära smågruppen om problem i ditt liv. Be att du ska få hjälp av andra och att du ska hitta sätt att ta dig över dessa hinder.