Handlingsplaner

View all

Nu när du börjat förstå din församling lite bättre med hjälp av NFU-undersökningen är det dags att börja den gemensamma utvecklingen mot en sundare församling. Du har valt att börja experimentera och lära dig mer om temat till vänster. Välj en av handlingsplanerna och skriv siffran 1 i rutan. Sätt upp det här bladet på väggen och sätt igång!

Nästa gång du har ett möte med andra som också arbetar med ett tema går ni igenom frågorna med varandra - från "förverkliga" till "planera". Efter att du gått igenom processen kanske du bestämmer dig för att det viktigaste just nu är att fortsätta med samma plan, ändra planen eller välja ett annat av alternativen nedan. Om du väljer ett av alternativen nedan skriver du siffran 2 i rutan och så vidare.

Om du vill se fler handlingsplaner eller arbeta med ett annat ämne som lyfts fram i ert resultat från NFU-undersökningen går du till ncdchurchsurvey.org/cycle-starters

Q36

  • Fundera på hur effektivt din församling tar hand om behövande som redan är med i församlingen.
  • Diskutera med din livsnära smågrupp om det är enklare att skicka hjälp till personer på avlägsna platser än det är att gå över gatan för att hjälpa en behövande granne.
  • Samla en grupp i församlingen som kartlägger de behov som finns i samhället. Dela det ni kommer fram till med ledningen och resten av församlingen.
  • Ta reda på vilka i församlingen som arbetar med att hjälpa behövande (mat, kläder, rådgivning, själavård osv.). Fundera på hur deras insatser kan integreras bättre med församlingens andra verksamhetsområden, så att de behövande kan få ytterligare hjälp.
  • Bjud några församlingsmedlemmar som du inte känner så väl på mat hemma hos dig eller på restaurang.
  • Gör en lista över alla aktiviteter som pågår i församlingen och uppskatta hur stor procentandel av församlingens tid, energi och resurser som går till att föra icke-troende till Jesus. Berätta om dina observationer för en person ur församlingsledningen.
  • Tillbringa lite tid i församlingens närområde där utsatta människor samlas (t.ex. Arbetsförmedlingen eller Stadsmissionen) och be Gud att visa dig hur dina eller församlingens gåvor kan tillgodose de behov du ser.