Handlingsplaner

View all

Nu när du börjat förstå din församling lite bättre med hjälp av NFU-undersökningen är det dags att börja den gemensamma utvecklingen mot en sundare församling. Du har valt att börja experimentera och lära dig mer om temat till vänster. Välj en av handlingsplanerna och skriv siffran 1 i rutan. Sätt upp det här bladet på väggen och sätt igång!

Nästa gång du har ett möte med andra som också arbetar med ett tema går ni igenom frågorna med varandra - från "förverkliga" till "planera". Efter att du gått igenom processen kanske du bestämmer dig för att det viktigaste just nu är att fortsätta med samma plan, ändra planen eller välja ett annat av alternativen nedan. Om du väljer ett av alternativen nedan skriver du siffran 2 i rutan och så vidare.

Om du vill se fler handlingsplaner eller arbeta med ett annat ämne som lyfts fram i ert resultat från NFU-undersökningen går du till ncdchurchsurvey.org/cycle-starters

Q39

  • Fråga ledaren/ledarna för denlivsnära smågrupp du tillhör hur du kan be för dem eller på annat sätt hjälpa dem att utföra sin uppgift på bästa sätt.
  • Utveckla minst en ny relation i församlingen där både du och den andra personen öppet kan prata om era personliga utmaningar.
  • Utför minst en mindre uppgift varje dag som du har lovat att utföra och som andra i församlingen väntar på ska genomföras.
  • Varje gång någon i församlingen ber dig att göra något – skriv ned det oc spara det på en plats som är synligeller upprepa det för dig själv fem gånger (och se sedan till att det blir gjort).
  • Om du hamnar i ett negativt samtal under den kommande veckan, prata istället om det positiva med personen du pratar med eller om situationen samtalet handlar om.
  • Gör testet "Kärlekens 3 färger" på webbplatsen 3colorsoflove.org, ensam eller i grupp.
  • Skriv ned namnen på tre vänner eller släktingar och skriv sedan ned tre behov för var och en av dem. Ta dig tid att dagligen be en kort bön för varje person baserat på dessa behov.
  • Var först eller åtminstone tio minuter tidig till alla möten i församlingen som du deltar i. Utnyttja den extra tiden till att fördjupa relationerna med andra mötesdeltagare.