Handlingsplaner

View all

Nu när du börjat förstå din församling lite bättre med hjälp av NFU-undersökningen är det dags att börja den gemensamma utvecklingen mot en sundare församling. Du har valt att börja experimentera och lära dig mer om temat till vänster. Välj en av handlingsplanerna och skriv siffran 1 i rutan. Sätt upp det här bladet på väggen och sätt igång!

Nästa gång du har ett möte med andra som också arbetar med ett tema går ni igenom frågorna med varandra - från "förverkliga" till "planera". Efter att du gått igenom processen kanske du bestämmer dig för att det viktigaste just nu är att fortsätta med samma plan, ändra planen eller välja ett annat av alternativen nedan. Om du väljer ett av alternativen nedan skriver du siffran 2 i rutan och så vidare.

Om du vill se fler handlingsplaner eller arbeta med ett annat ämne som lyfts fram i ert resultat från NFU-undersökningen går du till ncdchurchsurvey.org/cycle-starters

Q48

  • Tänk på tre personer som bidrar på ett värdefullt sätt till församlingens liv och arbete och var noga med att tacka var och en personligen.
  • Om du uppskattar predikningarna, ta dig tid att uppmuntra predikanten med specifik feedback om varför du uppskattar dem.
  • På vilka specifika sätt är församlingsledaren ett andligt föredöme för dig? Skriv ned dina tankar till ledaren som en uppmuntran.
  • Nästa gång du hör en biblisk princip i en predikan som du kan ta till dig och tillämpa i ditt liv – låt predikanten veta vad du lärt dig och hur du tänker tillämpa det i ditt liv.
  • Förklara för någon varför du anser att de har en särskild gåva som är mer utvecklad hos den personen än hos dig.
  • Beröm minst en person som du tycker har gjort något bra i sitt liv. Det kan vara något från den senaste tiden eller något du har lagt märke till under en längre tid. Säg det till personen direkt eller i ett meddelande.
  • Tänk på två personer som bidrar på ett entusiastiskt sätt till församlingen. Fråga dem varför de är så entusiastiska och varför de lägger ned så mycket tid på detta.