Handlingsplaner

View all

Nu när du börjat förstå din församling lite bättre med hjälp av NFU-undersökningen är det dags att börja den gemensamma utvecklingen mot en sundare församling. Du har valt att börja experimentera och lära dig mer om temat till vänster. Välj en av handlingsplanerna och skriv siffran 1 i rutan. Sätt upp det här bladet på väggen och sätt igång!

Nästa gång du har ett möte med andra som också arbetar med ett tema går ni igenom frågorna med varandra - från "förverkliga" till "planera". Efter att du gått igenom processen kanske du bestämmer dig för att det viktigaste just nu är att fortsätta med samma plan, ändra planen eller välja ett annat av alternativen nedan. Om du väljer ett av alternativen nedan skriver du siffran 2 i rutan och så vidare.

Om du vill se fler handlingsplaner eller arbeta med ett annat ämne som lyfts fram i ert resultat från NFU-undersökningen går du till ncdchurchsurvey.org/cycle-starters

Q54

  • Tillsammans med den livsnära smågrupp du tillhör, anordna en middag eller en fest och bjud in andra vänner.
  • Lyft fram församlingens livsnära smågrupper på ett kreativt sätt så att det blir lättare att få en översikt över grupperna (när och hur ofta de träffas, åldersgrupp, könsindelning, ämnen, format osv.).
  • Diskutera i din livsnära smågrupp hur ni kan se till att gruppen alltid är öppen för nya medlemmar och hur dessa personer mest sannolikt hittar till er grupp.
  • Har församlingsledningen sagt att livsnära smågrupper ska prioriteras? Se till att det avsätts tillräckligt med budget och tid för att utveckla grupperna och träna ledarna på ett sätt så att motsvarar förväntan.
  • Bjud in en ny person till den livsnära smågrupp du tillhör.
  • Prata med minst en person som du inte vanligtvis pratar med under gudstjänsten den här veckan.
  • Tillbringa lite tid i församlingens närområde där utsatta människor samlas (t.ex. Arbetsförmedlingen eller Stadsmissionen) och be Gud att visa dig hur dina eller församlingens gåvor kan tillgodose de behov du ser.