Handlingsplaner

View all

Nu när du börjat förstå din församling lite bättre med hjälp av NFU-undersökningen är det dags att börja den gemensamma utvecklingen mot en sundare församling. Du har valt att börja experimentera och lära dig mer om temat till vänster. Välj en av handlingsplanerna och skriv siffran 1 i rutan. Sätt upp det här bladet på väggen och sätt igång!

Nästa gång du har ett möte med andra som också arbetar med ett tema går ni igenom frågorna med varandra - från "förverkliga" till "planera". Efter att du gått igenom processen kanske du bestämmer dig för att det viktigaste just nu är att fortsätta med samma plan, ändra planen eller välja ett annat av alternativen nedan. Om du väljer ett av alternativen nedan skriver du siffran 2 i rutan och så vidare.

Om du vill se fler handlingsplaner eller arbeta med ett annat ämne som lyfts fram i ert resultat från NFU-undersökningen går du till ncdchurchsurvey.org/cycle-starters

Q56

  • Be församlingsledaren att förklara varför det är viktigt att gå på gudstjänst. Diskutera svaret med vänner och familj och ge ledaren feedback.
  • Fundera på de olika delarna i gudstjänsten och se om det finns något regelbundet inslag som kan upplevas som tråkigt eller som ett avbrott i gudstjänsten. Undersök om det inslaget kan kortas ned eller ändras, eller om det kan vara mer givande när ni möts som församling i ett annat sammanhang.
  • Denk erover na of de leiders en andere personen die een bijdrage leveren aan de diensten van je gemeente jouw deelname hieraan saai zouden kunnen vinden (of je nu vanaf het platform of vanuit de zaal deelneemt).
  • Gör en enkätundersökning för att ta reda på vilka 20 sånger, psalmer eller musikstycken som upplevs som mest inspirerande. Be personer som svarat på undersökningen att under gudstjänsten berätta varför ett visst musikstycke inspirerar dem. Spela sedan stycket under gudstjänsten.
  • Hjälp församlingen förstå att inspirerande gudstjänster bygger på att var och en bidrar med sina unika gåvor i gudstjänsten för att välsigna Gud och bygga upp församlingen. Hjälp enskilda personer att förstå vad deras bidrag skulle kunna vara och hur det kan ta sig uttryck före, under eller efter den officiella gudstjänsten.
  • Fundera på den tid som gudstjänsten tar i anspråk. Fundera på om just den tidslängden verkligen är optimal eller om det skulle tjäna till att antingen göra den längre eller kortare.
  • Tänk på delar av ditt liv som du upplever skulle behöva en utmaning från Gud. Fundera på vilken typ av utmaning du skulle behöva anta som innebär att du behöver lita ännu mer på Gud och att ni samarbetar mer som ett team.
  • Skriv ned tre anledningar till att du går på gudstjänst. Be någon annan att göra samma sak och jämför resultaten.