Handlingsplaner

View all

Nu när du börjat förstå din församling lite bättre med hjälp av NFU-undersökningen är det dags att börja den gemensamma utvecklingen mot en sundare församling. Du har valt att börja experimentera och lära dig mer om temat till vänster. Välj en av handlingsplanerna och skriv siffran 1 i rutan. Sätt upp det här bladet på väggen och sätt igång!

Nästa gång du har ett möte med andra som också arbetar med ett tema går ni igenom frågorna med varandra - från "förverkliga" till "planera". Efter att du gått igenom processen kanske du bestämmer dig för att det viktigaste just nu är att fortsätta med samma plan, ändra planen eller välja ett annat av alternativen nedan. Om du väljer ett av alternativen nedan skriver du siffran 2 i rutan och så vidare.

Om du vill se fler handlingsplaner eller arbeta med ett annat ämne som lyfts fram i ert resultat från NFU-undersökningen går du till ncdchurchsurvey.org/cycle-starters

Q58

  • Överväg ett betalningsupplägg för kurser där deltagaren betalar hälften av studiekostnaden och församlingen hälften, som ett sätt att stärka tanken om partnerskap i församlingsarbetet.
  • Fundera på hur du kan få frivilliga i församlingen att delta i NFU-processen så att de kan gå igenom minimifaktorerna på ett personligt och praktiskt plan (se Strategiguiden för förslag).
  • Uppmuntra en eller flera personer i din livsnära smågrupp eller i ditt verksamhetsområde att göra ett av NFUs lärjungaskapstester som är mest relevanta för deras verksamhetsområde eller personliga utveckling. ncdchurchsurvey.org/discipleship-resources
  • Prata med några av de som ansvarar för gudstjänstplaneringen i församlingen. Uppmuntra dem att träna ut och utbilda en annan person med liknande gåvor som dem. Låt dessa nya personer så snart som möjligt delta i arbetet med gudstjänsterna på något sätt.
  • Om du har en ledarroll i församlingen – hitta någon som vill och kan hjälpa dig i din uppgift. Ta dig tid att träna personen tills han/hon känner sig kapabel att utföra uppgifterna effektivt.
  • Använd församlingens årsrapport för att ta reda på hur stor procentandel av den årliga budgeten som används till att utbilda och utrusta ledare inom kärnverksamheten, i synnerhet smågruppsledare.
  • Samarbeta med församlingens ledare för att ge bättre utbildning och stöd till nuvarande och potentiella smågruppsledare.
  • Finn en måte å holde lønnede og ulønnede medarbeidere oppdatert om konferanser og kurs i regi av menigheten eller andre.