Handlingsplaner

View all

Nu när du börjat förstå din församling lite bättre med hjälp av NFU-undersökningen är det dags att börja den gemensamma utvecklingen mot en sundare församling. Du har valt att börja experimentera och lära dig mer om temat till vänster. Välj en av handlingsplanerna och skriv siffran 1 i rutan. Sätt upp det här bladet på väggen och sätt igång!

Nästa gång du har ett möte med andra som också arbetar med ett tema går ni igenom frågorna med varandra - från "förverkliga" till "planera". Efter att du gått igenom processen kanske du bestämmer dig för att det viktigaste just nu är att fortsätta med samma plan, ändra planen eller välja ett annat av alternativen nedan. Om du väljer ett av alternativen nedan skriver du siffran 2 i rutan och så vidare.

Om du vill se fler handlingsplaner eller arbeta med ett annat ämne som lyfts fram i ert resultat från NFU-undersökningen går du till ncdchurchsurvey.org/cycle-starters

Q74

  • Fundera över vilka signaler församlingsledarna sänder ut om sin tro på församlingens framtid. Prata med dem om din observation på ett uppmuntrande sätt.
  • Uppmuntra församlingens pastorer att prata med församlingen om sin egen fritid för att visa hur man kan leva ett balanserat liv som ledare.
  • På vilka specifika sätt är församlingsledaren ett andligt föredöme för dig? Skriv ned dina tankar till ledaren som en uppmuntran.
  • Diskutera följande ämne i den livsnära smågruppen: Om en församling ska fortsätta utvecklas måste alla medlemmar fortsätta utvecklas.
  • Läs Efesierbrevet 3:20. Be den allmänna bönen till Gud att han ska göra något i ditt liv som är mer du skulle kunna be om eller ens drömma om, så att du förnyas i ditt sätt att tjäna honom.
  • Förklara för någon varför du anser att de har en särskild gåva som är mer utvecklad hos den personen än hos dig.
  • Gör testet "The 3 Colors of Your Spirituality" (på engelska) på webbplatsen 3colorsofyourspirituality.org, ensam eller i grupp.
  • Ta tid före dina möten den här veckan (måltider med familjen, lednings- eller teammöten, ett mentormöte osv.) och tänk på något positivt du vill lyfta fram med personen eller gruppen du möter och dela det med dem.