Handlingsplaner

View all

Nu när du börjat förstå din församling lite bättre med hjälp av NFU-undersökningen är det dags att börja den gemensamma utvecklingen mot en sundare församling. Du har valt att börja experimentera och lära dig mer om temat till vänster. Välj en av handlingsplanerna och skriv siffran 1 i rutan. Sätt upp det här bladet på väggen och sätt igång!

Nästa gång du har ett möte med andra som också arbetar med ett tema går ni igenom frågorna med varandra - från "förverkliga" till "planera". Efter att du gått igenom processen kanske du bestämmer dig för att det viktigaste just nu är att fortsätta med samma plan, ändra planen eller välja ett annat av alternativen nedan. Om du väljer ett av alternativen nedan skriver du siffran 2 i rutan och så vidare.

Om du vill se fler handlingsplaner eller arbeta med ett annat ämne som lyfts fram i ert resultat från NFU-undersökningen går du till ncdchurchsurvey.org/cycle-starters

Q77

  • Lyssna på dig själv när du ber och fundera på om Gud skulle uppfatta ditt bönespråk som formellteller ansträngt jämfört med hur du vanligtvis skulle tala till en mycket nära vän. Se psalmerna som ett exempel på direkt, uppriktig och uttrycksfull bön.
  • Läs en psalm varje dag, och om något av det du läser passar in på känslor eller omständigheter som du upplever för närvarande kan du läsa om psalmen högt för dig själv som en bön till Gud. Ta en paus i tystnadnär du har läst klart.
  • Läs Efesierbrevet 3:20. Be den allmänna bönen till Gud att han ska göra något i ditt liv som är mer du skulle kunna be om eller ens drömma om, så att du förnyas i ditt sätt att tjäna honom.
  • Fundera på svåra situationer du möter i din vardag eller i ditt församlingsarbete. Om du sällan pratar om eller ens nämner dessa för Gud – fundera på vilken bild du har av Gud (och av dig själv). Fundera på vilka följder det får i ditt böneliv om du inte tar itu med betydande utmaningar.
  • Ha regelbundna möten med någon som du vet kännetecknas av en hängiven andlighet och vars böner besvaras. Prata om personens erfarenhet av bön och be med honom/henne.
  • Berätta för någon närstående om en personlig eller offentlig bönestund som inspirerat dig och försök att sätta ord på varför den inspirerade dig.
  • Gör testet "The 3 Colors of Your Spirituality" (på engelska) på webbplatsen 3colorsofyourspirituality.org, ensam eller i grupp.
  • Erbjud dig att hjälpa till med en aktivitet i församlingen som tar dig utanför din trygghetszon. När du gör det utvecklar du din tro och ökar din tillit till Gud.