Handlingsplaner

View all

Nu när du börjat förstå din församling lite bättre med hjälp av NFU-undersökningen är det dags att börja den gemensamma utvecklingen mot en sundare församling. Du har valt att börja experimentera och lära dig mer om temat till vänster. Välj en av handlingsplanerna och skriv siffran 1 i rutan. Sätt upp det här bladet på väggen och sätt igång!

Nästa gång du har ett möte med andra som också arbetar med ett tema går ni igenom frågorna med varandra - från "förverkliga" till "planera". Efter att du gått igenom processen kanske du bestämmer dig för att det viktigaste just nu är att fortsätta med samma plan, ändra planen eller välja ett annat av alternativen nedan. Om du väljer ett av alternativen nedan skriver du siffran 2 i rutan och så vidare.

Om du vill se fler handlingsplaner eller arbeta med ett annat ämne som lyfts fram i ert resultat från NFU-undersökningen går du till ncdchurchsurvey.org/cycle-starters

Q86

  • Diskutera i din livsnära smågrupp vad som behöver hända i gruppen för att alla medlemmar ska prioritera att delta. Ändra gruppens form och inriktning om det behövs.
  • Hjälp församlingen förstå att inspirerande gudstjänster bygger på att var och en bidrar med sina unika gåvor i gudstjänsten för att välsigna Gud och bygga upp församlingen. Hjälp enskilda personer att förstå vad deras bidrag skulle kunna vara och hur det kan ta sig uttryck före, under eller efter den officiella gudstjänsten.
  • Om det finns en nybliven kristen i församlingen – fråga hur det går och om du kan hjälpa honom/henne på något sätt.
  • Bjud några församlingsmedlemmar som du inte känner så väl på mat hemma hos dig eller på restaurang.
  • Gör det till en vana att alltid se dig om efter nya ansikten efter varje gudstjänst.
  • Ordna med något att äta och dricka efter gudstjänsten och se till att det är en välkomnande och avslappnad atmosfär för nya besökare.
  • När du kommer till församlingens gudstjänst fundera på hur en ny besökare skulle uppleva besöket. Hur kan du upplevelsen mer välkomnande och positiv för de som besöker gudstjänsten för första gången?
  • Prata med minst en person som du inte vanligtvis pratar med under gudstjänsten den här veckan.