Handlingsplaner

View all

Nu när du börjat förstå din församling lite bättre med hjälp av NFU-undersökningen är det dags att börja den gemensamma utvecklingen mot en sundare församling. Du har valt att börja experimentera och lära dig mer om temat till vänster. Välj en av handlingsplanerna och skriv siffran 1 i rutan. Sätt upp det här bladet på väggen och sätt igång!

Nästa gång du har ett möte med andra som också arbetar med ett tema går ni igenom frågorna med varandra - från "förverkliga" till "planera". Efter att du gått igenom processen kanske du bestämmer dig för att det viktigaste just nu är att fortsätta med samma plan, ändra planen eller välja ett annat av alternativen nedan. Om du väljer ett av alternativen nedan skriver du siffran 2 i rutan och så vidare.

Om du vill se fler handlingsplaner eller arbeta med ett annat ämne som lyfts fram i ert resultat från NFU-undersökningen går du till ncdchurchsurvey.org/cycle-starters

Q89

  • Fråga församlingen/den livsnära smågruppen/ditt team/ din familj/dina vänner vad de tog med sig till gudstjänstenden här veckan för att välsigna Gud och uppmuntra församlingen.
  • Hjälp församlingen förstå att inspirerande gudstjänster bygger på att var och en bidrar med sina unika gåvor i gudstjänsten för att välsigna Gud och bygga upp församlingen. Hjälp enskilda personer att förstå vad deras bidrag skulle kunna vara och hur det kan ta sig uttryck före, under eller efter den officiella gudstjänsten.
  • Om du tvekar att berätta om dina gudsupplevelser av rädsla för att låta stolt kan du tänka på vad Bibeln säger vad du har rätt att vara stolt över.
  • Om du har en problematisk relation till någon i församlingen – skriv ned den personens styrkor. Be att Gud ändrar din syn på personen och på er relation.
  • Gör en lista över tio tacksägelseämnen i ditt liv den här veckan (t.ex. i arbetet, kyrkan, församlingsarbetet, familjen, vänner, Bibeln osv.). Dela några av dessa med minst tre personer i församlingen.
  • Skapa ögonkontakt och skaka hand med eller hälsa på någon från församlingen som du haft en spänd relation tilloch fråga hur det är med honom/henne.
  • Läs Romarbrevet 12:1 och fundera på vad du bidrar med i gudstjänsten.
  • Skriv ned tre anledningar till att du går på gudstjänst. Be någon annan att göra samma sak och jämför resultaten.