Handlingsplaner

View all

Nu när du börjat förstå din församling lite bättre med hjälp av NFU-undersökningen är det dags att börja den gemensamma utvecklingen mot en sundare församling. Du har valt att börja experimentera och lära dig mer om temat till vänster. Välj en av handlingsplanerna och skriv siffran 1 i rutan. Sätt upp det här bladet på väggen och sätt igång!

Nästa gång du har ett möte med andra som också arbetar med ett tema går ni igenom frågorna med varandra - från "förverkliga" till "planera". Efter att du gått igenom processen kanske du bestämmer dig för att det viktigaste just nu är att fortsätta med samma plan, ändra planen eller välja ett annat av alternativen nedan. Om du väljer ett av alternativen nedan skriver du siffran 2 i rutan och så vidare.

Om du vill se fler handlingsplaner eller arbeta med ett annat ämne som lyfts fram i ert resultat från NFU-undersökningen går du till ncdchurchsurvey.org/cycle-starters

Q90

  • Se om det finns något område inom församlingen eller de livsnära smågrupperna där kommunikationen inte fungerar och samarbeta med ledningen för att åtgärda detta.
  • Om du har en problematisk relation till någon i församlingen – skriv ned den personens styrkor. Be att Gud ändrar din syn på personen och på er relation.
  • Har församlingsledningen sagt att livsnära smågrupper ska prioriteras? Se till att det avsätts tillräckligt med budget och tid för att utveckla grupperna och träna ledarna på ett sätt så att motsvarar förväntan.
  • Skapa ögonkontakt och skaka hand med eller hälsa på någon från församlingen som du haft en spänd relation tilloch fråga hur det är med honom/henne.
  • Dela tre specifika böneämnen med tre andra personer i församlingen eller den livsnära smågruppen. Håll dem uppdaterade om hur det går, och berätta framför allt när och hur böner har besvarats.
  • Gör testet "Kärlekens 3 färger" på webbplatsen 3colorsoflove.org, ensam eller i grupp.
  • Var beredd att prata om utmaningar och svårigheter du går igenom, så att andra känner sig mer bekväma med att prata om problem de möter i sin vardag.
  • Skriv ned alla anledningar till att du tycker att det är jobbigt att prata med andra i församlingen eller den livsnära smågruppen om problem i ditt liv. Be att du ska få hjälp av andra och att du ska hitta sätt att ta dig över dessa hinder.