Handlingsplaner

View all

Nu när du börjat förstå din församling lite bättre med hjälp av NFU-undersökningen är det dags att börja den gemensamma utvecklingen mot en sundare församling. Du har valt att börja experimentera och lära dig mer om temat till vänster. Välj en av handlingsplanerna och skriv siffran 1 i rutan. Sätt upp det här bladet på väggen och sätt igång!

Nästa gång du har ett möte med andra som också arbetar med ett tema går ni igenom frågorna med varandra - från "förverkliga" till "planera". Efter att du gått igenom processen kanske du bestämmer dig för att det viktigaste just nu är att fortsätta med samma plan, ändra planen eller välja ett annat av alternativen nedan. Om du väljer ett av alternativen nedan skriver du siffran 2 i rutan och så vidare.

Om du vill se fler handlingsplaner eller arbeta med ett annat ämne som lyfts fram i ert resultat från NFU-undersökningen går du till ncdchurchsurvey.org/cycle-starters

Tro

  • Be tre personer inom ditt verksamhetsområde att dela sin berättelse med en eller flera icke-kristna familjemedlemmar eller vänner. Erbjud dig att be med dem för dessa personer. Fundera sedan om du på något sätt kan bidra till att föra dessa personer närmare Jesus, och i så fall hur.
  • Fundera över vilka signaler församlingsledarna sänder ut om sin tro på församlingens framtid. Prata med dem om din observation på ett uppmuntrande sätt.
  • Skapa en kortfattad presentation över tillgängliga bibelöversättningar och parafraser som kan hjälpa församlingsmedlemmarna att välja utifrån deras behov.
  • Välj en bok eller en video som undervisar om förbön och som kan hjälpa dig att förstå vad som händer när du ber för en annan person.
  • Lyssna på dig själv när du ber och fundera på om Gud skulle uppfatta ditt bönespråk som formellteller ansträngt jämfört med hur du vanligtvis skulle tala till en mycket nära vän. Se psalmerna som ett exempel på direkt, uppriktig och uttrycksfull bön.
  • Läs Efesierbrevet 3:20. Be den allmänna bönen till Gud att han ska göra något i ditt liv som är mer du skulle kunna be om eller ens drömma om, så att du förnyas i ditt sätt att tjäna honom.
  • Fundera på svåra situationer du möter i din vardag eller i ditt församlingsarbete. Om du sällan pratar om eller ens nämner dessa för Gud – fundera på vilken bild du har av Gud (och av dig själv). Fundera på vilka följder det får i ditt böneliv om du inte tar itu med betydande utmaningar.
  • När du träffar andra församlingsmedlemmar – erbjud dig att be för dem innan ni bryter upp. Du kan be för ett specifikt problem eller be om Guds rika välsignelse över den personen.